(Dubbele) Adelaar.

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden.

Uit particuliere collectie.

Penning "Adelaar".

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 19,7 gram.

Diameter: Ø 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gepunte/geparelde versiering.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Op het veld, een dubbele-, of tweekoppige adelaar (?).

De vleugels opengespreid.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gepunte/geparelde versiering.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een breedarmig glad kruis.

De kwartieren gevuld.

1ste kwartier, de gotische letter T

2de kwartier, Fleur de lys.

3de en 4de kwartier, niet nader toe te schrijven.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.7 nr.002.

Kerkelijke penning IHS

Bodemvondst, Marcel De Putter.

Kerkelijke penning met letters  IHS

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Resten gietkanaal/gietboom nog aanwezig.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,86 gram.

Diameter: Ø 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De letters

      _

    IHS

 Iésous

 Jezus

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, een niet te beschrijven thema/voorstelling.

Penning "Kroon"

Bodemvondst, Wouter van den Bos.

Penning "Kroon".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Centraal pengat.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,45 gram.

Diameter: Ø 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels

Een fictieve legende/pseudo-omschrift.

VOMI . L?EA ??? LLA VO . SD (?)

Centraal in het veld, een kroon.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een fictieve legende/pdeudo-omschrift.

 ✠ DI . B . SVO .DIӘ ?? OE (?)

Een glad gevoet kruis, centraal rond kruishart.

De kwartieren gevuld.

1ste kwartier, Fleur de lys

2de kwartier, Wapenschild.

3de kwartier, Zon/stermotief.

4de kwartier, Vierlobbig klaverklad.

Kruisbeeld op voet.

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

Penning "Kruis op voet".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 12,5 gram.

Diameter: Ø 23 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een Latijns kruis op voet.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een geparelde binnencirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Niet nader te omschrijven thema/tekening op het veld.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.9 nr.009.

Leeuw (Lelie's) (L 15/01)


Penning/token (Dubbele) Leeuw met lelie's.


De juiste functie van deze penning is onbekend.


Materiaal: Messing/koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,09 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Fr. ?)

Datering: z.j. Ca. 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

De boord versiert met vijftien lelie's.

In een veld met knuppels.

Centraal een klimmende, getongde en geklauwde

leeuw naar links gewend.

Op de borst een wapenschild, met lelie in het veld.

De staart naar binnen gekeerd.


Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

De boord versiert met dertien lelie's.

In een veld met knuppels.

Centraal een klimmende, getongde en geklauwde 

leeuw naar links gewend.

Op de borst een wapenschild, met kruis in het veld.

De staart naar binnen gekeerd.

__________________________________________
Molenaarspenning (MNR 15/04)

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden. 

Uit particuliere collectie.

Molenaarspenning (?).

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,6 gram.

Diameter: Ø 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een brede sierboord met driehoek-motief.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een molenspel-motief (?)

Keerzijde: Binnen een brede sierboord met driehoek-motief.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een klein gespleten kruis.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.9 nr.050.

Gekruiste pijlen


Penning "Gekruiste pijlen".


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Twee gekruiste pijlen.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een groot glad gevoet kruis.

De kruisarmen/voeten doorbreken de sierboord.

In de kwartieren 1 & 2 telkens 1 bolletje.

In de kwartieren 3 & 4 telkens drie bolletjes.

____________________________________________Steenhouwers / Rijksappel.


Bodemvondst Middelburg (B), © RAAP (Gill Thomas)


Penning Steenhouwers (?) Rijksappel.


De juiste functie, datering en aanmaakplaats van

deze penning is niet gekend.


Materiaal: Tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1444-1451Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan en

gearceerde binnenbaan.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een steenhouwershamer (?).Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenbaan en

gearceerde binnenbaan.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een rijksappel/Globus cuciger, getopt met een kruis.

Aan het kruis, een vaan naar rechts.

De rijksappel, geflankeerd met drie punten/bolletjes.

Centraal, een passer punt.


Lit.: Marc Martens, Pieter Bladelin en Middelburg in

Vlaanderen (1994).

Marc Martens, bijdragen in de Heemkundige kring,

het Ambacht Maldegem jaargangen 1992-2017.


Daar deze penning in de regio van het kasteel van Middelburg werd gevonden, kan men deze toewijzen aan de gestichte stad Middelburg (België, niet te verwarren met het Zeeuwse Middelburg).

Pieter Bladelin (°Brugge 1408 † Middelburg 1472) verwierf het "Hof Te Heyle" (Middelburg) in 1433, in 1444 werd het Hof "Ter Middelburg" verheven tot heerlijkheid door Filips de Goede. En stichtte in 1444 zijn eigen stad met bijhorend kasteel, kerk, gasthuis, klooster enz..

De nieuwe stad had zelfs een kanaal (de Lieve) dat de stad verbond met Brugge, Damme en Gent, en een verbinding had met de zee, via het "Lapscheurse Gat".

Bladelin betrekt zijn nieuwe burcht in 1451, samen met zijn echtgenote Margaretha van de Vagheviere (°Brugge 1414 † Middelburg 1476).

Pieter Bladelin was destijds een rijke en een van de machtigste persoon van de regio Brugge en omgeving.

En was o.a. Eerste Conseilhere/raadgever van Filips de Goede, Algemeen Beheerder of "Majordomus" (schatbewaarder) van alle hertogelijke bezittingen, en Tresorier van de ridderorde het "Gulden Vlies" in het Prinsenhof te Brugge.

Gedurende de eerste 100 jaar, beleefde de stad gouden tijden.

Hij verwelkomde zelfs Karel de Stoute, Margaretha van York en Maria van Bourgondië in zijn eigen stad voor een paar weken in juni 1470.

Vanaf 1488 krijgt het kasteel en de stad, diverse belegeringen en aanvallen te verduren. Ook de geuzenplundering van 1572, doet de stad geen goed, en geraakt in verval. Tijdens deze 80-jarige oorlog (1568-1648) staat de stad in de frontlinie van de gevechten tussen de Noordelijke Nederlanden en de Spanjaarden.

Stad en kasteel werden begin XVIIe eeuw, aan de toenmalig eisen, met betrekking tot gevechtsvoering ruim aangepast, om aan de modernere vuurwapens te kunnen weerstaan. Tijdens de godsdienst-oorlogen en later bij de Spaanse successieoorlog (begin XVIIIe eeuw) heeft het kasteel veel aanvallen moeten doorstaan. Kort erna verdwijnt wat nog restte van het kasteel.

De kasteelsite werd in de periode 2001-2004 archeologisch onderzocht.

Er is bekend dat Pieter Bladelin, penningen liet gieten voor uitkering aan het werkvolk, die werkzaam was aan de bouw van het kasteel.

Mogelijks betreft deze penning, een penning die bij inlevering uitbetaald werd in gangbaar geld of natura voor geleverde werken aan de burcht- en of andere bouwwerken. Vermoedelijk werden deze penningen vervaardigd binnen de stadsmuren van Middelburg, daar er veel diverse ambachtslui waren tewerkgesteld voor de opbouw van het kasteel en de kerk.__________________________________________
Symmetrie/kruis.

Bodemvondst, Frankrijk.

Penning met symmetrische voorstelling.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,60 gram.

Diameter: Ø 11 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een symmetrische voorstelling.

Twee naar buiten gerichte bogen, op de uiteinden een bolletje.

Onder en boven een punt/bolletje.

Links en rechts, een bolletje met steel.

Het steeltje is verbonden met de sierboord.

Keerzijde: Binnen een gearceerde  sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een kort glad kruis.

Tweekoppige adelaar/leeuw.


Penning type "Adelaar/leeuw".


De juiste functie/datering/plaats voor

deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 6,08 gram.

Diameter: 19,95 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een tweekoppige adelaar (Roomse Rijk).

Met gespreide vleugels, staartveren en poten.

(Het wapen van Maximiliaan I van Oostenrijk,

Als keizer van het Heilig Rooms Rijk ?)Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een gaande leeuw naar rechts.

De staart naar binnen gekeerd.
_________________________________________


Penning letters/cijfers (?)

Bodemvondst, Christophe Debruyn.

Penning Letters/cijfers.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18,56 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal, de Romeinse cijfers en de gotische letter.

I I M (?)

Onderaan, een drielobbig klaverblad-motief.

Het steeltje naar links.

Bovenaan, twee punten/bolletjes.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal, de Romeinse cijfers.

I I I I (?)

Voor waardebepaling vier denier (?)

Onderaan, een drielobbig klaverblad-motief.

Het steeltje naar rechts.

Bovenaan, twee punten/bolletjes.

Zaaiend hand (?)

Bodemvondst, Paul Callewaert.

Penning zaaiend hand (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

centrale schade door gietgal, randen licht geframenteerd.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,44 gram.

Diameter: Ø 18,56 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld, met binnencirkel.

Rechts boven een zaaiend/stooiend hand.

Strooisel, door willekeurig geplaatste bolletjes.

Boven het zaaisel, een gespleten kruis.

Omsloten met een pseudo-omschrift.

Gespleten kruis, met gespiegelde gotische letters.

Keerzijde: Gelegen op het veld, met binnencirkel.

Centraal, een dubbel gelijnde vierpas.

Versiert gelelied kruis.

Omsloten met een pseudo-omschrift.

Gespleten kruis, met gespiegelde gotische letters.

Plaquette (Abdij/klooster ?)

Bodemvondst, Roland Decock.

Plaquette/insigne  (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze plaquette is onbekend.

Gefragmenteerd.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,27 gram.

Afmeting: 18 mm. x 21 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op geframenteerd rechthoekig plaatje.

De boord,verhoogd en afgerond.

Een (staande) gemijterde persoon, met pij (?)

Links, een kruisstaf.

Rechts, de gotische letter B

Keerzijde: Gelegen op geframenteerd rechthoekig plaatje.

De boord,verhoogd en afgerond.

Een Gotische letter m

Binnen de letter m, de letters  I / B (?)

geplaatst tegen het middenbeen van de letter m

Bovenaan, twee drielobbig klaverblad zonder steeltje.

Plaquette met kruis.

Bodemvondst, Paul Callewaert.

Enkelzijdige plaquette met kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze plaquette is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 15,33 gram.

Afmetingen: 25,6 mm. x 27 mm.

Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een glad breed-armig kruis.

Versiert in de vier hoeken.

Keerzijde: Blanco.

Eind-gieting druppel op het veld.

Sint-Andreas.

Bodemvondst, havenslib oude insteekhaven Arnemuiden.

© Collectie 't Stadthuys-Museum Arnemuiden.

Penning, Sint-Andreas/Sint-Andries.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging/samenhouding.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 3,62 gram.

Diameter: Ø 29 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1450-1480.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels,

het omschrift in gotische letters.

De legende begint rechtsonder.

ΛVЄ / SCЄnTЄ ° ΛnDRIЄ ° ORΛ PRO nOBIS °

Ave, sancta Andries, ora pro nobis.

Gegroet, o heilige Andries, bid voor ons.

Interpunctie met ringetje.

Centraal op het veld.

Een staande Sint-Andreas, met nimbus.

Gekleed in lang gewaad, en met open afhangende mantel.

De mantel vastgemaakt met een kruisvormige speld.

Voor zich, een schuinkruis vasthoudend.

Ter weerszijden van de heilige, gekrulde takken.

Het kleed en het schuinkruis, onderbreken het omschrift.

 

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels,

het omschrift in gotische letters.

ΛVЄ ° mΛRIΛ ° GRΛCIΛ ° PLLΛ ° DOmmVS ° TЄ

Ave Maria, gratia plenta dommus te.

Wees gegroet heilige Maria, ik ben eigenaar van je.

Interpunctie met ringetje.

Centraal op het veld.

Een gebloemd kruis.

De kruisvoeten,- kruisbloemen raken de geparelde binnencirkel.

In de kwartieren, telkens drie bolletjes.

© 't Stadthuys-Museum Arnemuiden.

Ref.Objectnummer 0036.

Vermoedelijk werd de penning gebruikt als beschermings-amulet,  de heilige Sint-Andreas is de patroonheilige van Vissers, vishandelaars, visverkopers, zeelui, bootsmannen , zeilenmakers en waterdragers.

Penning Valhekken (?)

Bodemvondst, Denny Bogaert.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Lacunes door gietfout

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,99 gram.

Diameter: Ø 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Driehoekige arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een valhekken (?)

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een niet nader te ontcijferen omschrift.

Pseudo-omschrift (?)

Centraal een klein glad, gevoet kruis.

Penning waardebepaling V

Bodemvondst, Marc Haulez.

Penning met waardebepaling V (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 1,6 gram.

Diameter: Ø 14,16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

De gotische letter V

𝖛

Waardebepaling vijf (?)

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een glad kruis.

De kwartieren bezet met letters.

J / O / ? / ?

Penning waardebepaling 8

Bodemvondst, bouwput Arnemuiden.

Uit particuliere collectie.

Penning waardebepaling 8 (?).

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,4 gram.

Diameter: Ø 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gelegen op het veld.

Het nummer:

8

Waardebepaling acht.

Keerzijde: Binnen twee gladde lijncirkels.

Een glad kruis.

In de kwartieren telkens een punt/bolletje.

Lit.: Bruno Janson, (2012) De gouden eeuw van Arnemuiden, Loden penningen, pag.7 nr.018.

J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, Soortgelijke met cijfer 8 pag.203 afb.456.

Penning waardebepaling  IX


Bodemvondst, Johan Tousseyn.


Penning met waardebepaling IX


Licht decentrisch gegoten.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 3,5 gram.

Diameter: Ø 18,9 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 1375-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De waardebepaling in Romeinse cijfers:

                            IX

De Romeinse cijfers onder, boven, links en rechts

geflankeerd met een punt/bolletje.Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een glad gevorkt kruis.

In de kwartieren telkens een bolletje.

De kruisvoeten raken de cirkelrand.
___________________________________________Penning H. Bonifatius/bloem.

Bodemvondst, uit particuliere collectie.

Penning H. Bonifatius /bloem.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De staande H. Bonifatius met nimbus.

Gekleed in een lang kleed/pij.

In de linkerhand, een open bijbel doorstoken met een zwaard.

De rechterhand, gesteund op een boom.

Symbool van de kapping van Heiligenbomen.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een zesblad bloem-motief.

Centraal, een (passer) punt.

Jachticonografie.

Enkelzijdige penning Jacht/jagen.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Links, een jager met boog en pijl.

Centraal een boom die het veld in twee verdeeld.

Rechts wegspringend wild (?)

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Philippe Liesenborghs, Het edele vermaak. De jacht in de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen. Hoofdstuk 3. De Spaanse Nederlanden als bakermat voor het barokke jachttafereel.

Penning "Leeuw/zwaard".

Uit de collectie, Pieter Lakiere.

Penning met Leeuw (?)/zwaard.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

Een staande leeuw (?) naar links.

Een lange opgekrulde staart, naar boven gericht.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Een rechtopstaand zwaard.

Links de gotische letter.

               A 

Penning waardebepaling VI

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Gelijkzijdige penning met waardebepaling.

Gefragmenteerd aan de rand.

Lichte plooischade.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5,5 gram.

Diameter: Ø 26,93 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.

Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

De gotische letters.

.𝖛 𝖑

Waardebepaling zes (denier ?).

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

De gotische letters.

𝖛 𝖑

Waardebepaling zes (denier ?).

Penning "Valhekken"

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning type "Valhekken".

De juiste functie/datering/aanmaakplaats is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,65 gram.

Diameter: Ø 15,29 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Tussen twee horizontale balken.

Een valhekken/traliewerk.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

De gotische letters.

       𝖑𝖑𝖑𝖑

Waardebepaling vier (denier ?).

Heilige/IHS


Bodemvondst, uit particuliere collectie.


Penning Heilige op boot / IhS.


Gefragmenteerd aan de rand.

Lichte plooischade.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 8,48 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een heilige, staande op een boot (?)

Een uitgestoken rechterhand.

In de linkerhand, een gesloten evangelieboek.

Rechtsboven, naast de heilige een gevoet kruis.


Keerzijde: Binnen een gearceerde boord,

met naar buiten gekeerde driehoeken.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

De gotische letters:

               _

            IhS____________________________________Penning "Ramskop".


Bodemvondst, uit particuliere collectie.


Penning Ramskop/kruis.


Lacune's door erosie.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,48 gram.

Diameter: Ø 31,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 15de  eeuw, begin 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord,

en lijncirkel het gespiegelde omschrift.

Deels niet meer leesbaar schrift.

              TЯƎMƎ ƧИƎᕋ

Binnen een veelvoud van bogen.

De binnenzijde van de bogen versiert,

met telkens drie puntjes/bolletjes.

Centraal, een ramskop met hoorn naar rechts.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord,

en lijncirkel het gespiegelde omschrift.

Deels niet meer leesbaar schrift.

            HIO · ИI · XƎЯ

In het veld, een schuingeplaatst getakt kruis.

Waarop een kruis van schapenpoten.

De kruisvoeten in schaapshoeven.
________________________________________

Penning gotische letter (L)


Bodemvondst, Dordrecht.


De juiste functie/datering/aanmaakplaats 

van deze penning is niet onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 8,35 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15de à 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde rand/boord.

De versierde gotische letter.

                    L

Ter weerszijden van de gotische letter,

niet verder toeschijfbaar onderwerp.


Keerzijde: Binnen een gladde rand/boord.

Een wolfskruis, gelegen op een kleine cirkel.


_____________________________________
H. Maria/Kruisiging.


Bodemvondst, uit private collectie.


Penning H. Maria op maancikkel, Kruisiging.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15de à 16de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde rand/boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

H. Maagd Maria, staande op een maancikkel.

Op de rechterarm, het kindje Jezus.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De gekruisigde Chistus op een breedarmig kruis.

Ter weerszijden van het kruis,

twee geknielde personages in bidhouding.


____________________________________________