Trotseerlood, Jobse 1983


Enkelzijdige trotseerlood.

Firma A. Jobse, Middelburg.


Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 52 mm. x 82 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg
Datering: 1983


Voorzijde: Gelegen op een schildvormig veld.

Gelegen op een gecisileerd veld.

Centraal twee stuks leidekkersgereedschap.

Bovenaan de leidekker:

            JOBSE

Onderaan datering en plaats:

                   1983

          MIDDELBURG


Keerzijde: Blanco.
Lit.: P.P. Steijn, Meestertekens op het dak, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

pag.62 afb.10.


____________________________________________________________