Penning 5 Cent.

Penning/jeton "Leger des Heils".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Incuse/bracteaat geslagen type.

Materiaal: Zink.

Massa: 2,73 gram.

Diameter: Ø 31,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 20e eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond embleem van het "Leger des Heils".

Centraal op het veld.

Gelegen op twee gekruiste zwaarden.

De letter S waarop een kruis ()

Kruissoldaten.

Het logo omsloten met een ronde tekstband waarop:

BLOED EN VUUR

       OOOOO

De ronde tekstband, versiert met een stralenkrans.

Onder het embleem, in een banderol.

LEGER DES HEILS

Ter weerszijden van de kroon, de gesplitste waardeaanduiding.

5 / CT.

Vijf Cent.

 

Keerzijde: Een incuse/geponste afdruk.

Herdenkings penning 1987

Herdenkings penning 100 jaar "Leger des Heils".

Materiaal: Brons.

Massa: 74 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Zoetermeer, Koninklijke Begeer.

Datering: 1987. 

Voorzijde: Gelegen op het veld.

De stichters van Salvation Army.

(Stichting Leger des Heils)

Omschrift:

WILLIAM EN CATHERINE BOOTH

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Het klein wapenschild/logo van de stichting.

LEGER

  DES
 HEILS

Centraal, in drie regels.

       100 JAAR

MET HART EN HAND
    IN NEDERLAND

Onderaan de datering:

1887 . 8 MEI . 1987

Deel deze pagina