Metaal-afdrukken van "Zegelstempels".

Academie van Reims 1558


Zegelafdruk van het grootzegel

van de Academie van Reims.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Afdruk.
Massa: 43,04 gram.
Diameter: 79 mm.
Aanmaakplaats: Reims.

Datering van de zegelstempel : 1568.


Voorzijde: Binnen dubbele lijncirkels, het omschrift:

SIGILLVM · MAIVS · FACVLTA · VTRIVSQVE

                · IVR · ACAD · REMEN

Centraal gezeten op een troon, paus Urbanus VIII (?).

Gefankeerd door twee koningen met scepter.

De linkse koning met rijksappel, in de linkerhand.

Onderaan een cartouche met het jaartal:

                           I568

Ter weerszijden van de cartouche de letters

                          G  /  S


Keerzijde: Blanco.___________________________________________

Gregorius Bac.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, Gregorius Bac

Geestelijke broeder.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk/plaats/datering is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 2,90 gram.
Diameter: 24,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een glade cirkel.

Het wapenschild van de familie Bac.

(In zilver een rood schildhoofd beladen met een gaande leeuw, veld gedamasceerd) 

Ter weerszijden van het schild, een bloemtak.

De schildhouder, gekroonde St-Barbara (?)

Met in de linkerhand, een toren.

Omschrift:

S' FRAt  GrЄgO -- riv$ bAC ★ 

Sigillum frater Gregorius Bac

 

Keerzijde: Blanco.

 

Jacques de Beneng.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, Jacques de Beneng.

Kanunnik in Cambrai, ontvanger van Henegouwen.

Kamerheer van Willem I, graaf van Henegouwen.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 12,43 gram.
Diameter: 26,1 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. (Cambrai ?)

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 1330


Voorzijde: Binnen een zespas,

het wapenschild van Jacques de Beneng.

Omsloten met een bloementak, met zes bloemen.

De buitenhoeken van de zespas, versiert met een drieblad.

De legende, in zes delen.

SIGIL / LUM / IΛCO / BI . DЄ /BЄN / ЄNGO

Sigillum Jacobi de Benengo

 

Keerzijde: Blanco.

 

Bron: Demay G., Inventaire des Sceaux de Flandre, Vol. 2, Paris, Imprimerie nationale, 1874, p. 91 nr. 5652 ; Algemeen Rijksarchief (ARA, I 347-8062, I 347-8061)

Twee sterk-gelijkende exemplaren, van Jacques de Beneng.

Deze stukken dateren uit 1329 & 1334.

Engelbert II van Berg (Aartsbisschop van Keulen)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk troonstempel van, Engelbert II van Berg.

Aartsbisschop van Keulen 1216-1225

De juiste functie van deze metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 346,20 gram.
Afmetingen: 71 mm. x 90,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de troonstempel : z.j. Ca. 1216-1225


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een zittende opgetooide aartsbisschop.

Geflankeerd met twee ooievaars/reigers.

In de rechterhand, een kromstaf naar binnen gekeerd.

In de linkerhand, een opengeslagen bijbel.

Omschrift:

ЄNGELBERT . DEI . GRATIA . SANTE COLONENSIS . ECCLIE ARCHIEPICOPS

Engelbert in de gratie Gods, aartsbisschop van Keulen.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 Lit.: Gelders archief, ZGL0239-5 Hertogelijk Archief charters München, zegels. 

Stad Deutz. (Kloster Siegburg)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, de stad Deutz.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 164 gram.
Diameter: 72,3 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Deutz (Keulen)

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 1230


Voorzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel,

het omschrift:

SIGILLVm . LIBЄRЄ . CIVITΛTIS . TVICIЄn 

Sigillum libere civatatis Tuiciensis

Zegel vrije stad Deutz

Centraal het klooster Siegburg.

Het gebouw met een centrale ronde toren,

en kegelvormig dak, getopt met een bol.

Geflankeerd door vierkante torens, met soortgelijke daken.

Het geheel omsloten door strijdende muren met bastions en een portaal.

Boven de torens de tekst:

 OfI·Є·AR / CHI / ЄPI· / COLON

Quae est archiepiscopi Coloniensis

Dit behoort tot de aartsdiaken van Keulen.

 

Keerzijde: Blanco.

Lit.: The Britisch Museum, 1850,0924.8 

Nicolaus Durion

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, Nicolaus Durion.

(Priester)

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 3,03 gram.
Diameter: 24,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 1350-1500


Voorzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel,

het omschrift:

 S'  nICOLAVS . DVRIOn . PBR

Sigillum Nicolaus Durion presbiteri

Centraal een wapenschild,

met twee staande leeuwen naar links gewend.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Supplément au catalogue de la Vente des sceaux et cachets, Délaissés par feu M. le Cte de Renesse-Breidbach, 26 Août 1863, pag.3 nr. 241.

 

Petri de Breiders.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Metaalafdruk naar het zegel van Petri de Breiders.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,62 gram.
Diameter: 20,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de zegelstempel : z.j. 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel,

het omschrift: 

S' PЄTRI . DЄ . BRЄIDЄRS

Sigillum Petri de Breiders.

Centraal, binnen een driedubbele veelpas.

Het wapenschild van de familie.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Supplément au catalogue de la Vente des sceaux et cachets, Délaissés par feu M. le Cte de Renesse-Breidbach, 26 Août 1863, pag.4 nr. 245.

Schepenzegel stad Elberfeld.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van het "Schepenzegel" stad Elberfeld.

De juiste functie van deze metaalafdruk/datering is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 167,55 gram.
Diameter: 73,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Elberfeld (Wuppertal (D))

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 2e helft 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en twee gladde cirkels.

Een staande heilige Laurentius/Laurens (van Rome)

met nimbus, binnen een veelpas.

In de rechterhand, een rooster.

Verwijzing naar de foltering op een rooster waarop hij werd verbrand.

In de linkerhand, een martelaarspalm. 

Ter weerszijden van de heilige de letters S / L

Sint Laurentius

Omschrift:

DER SCHEFFEN SIGEL ZV ELVERFELDT

Schepenzegel van Elberfeld.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 

 

Schepenzegel stad Lille (Rijsel)


Zegelafdruk van het "Schepenzegel" stad Lille.


De juiste functie van deze metaalafdruk / datering

van dit afgietsel is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten afdruk.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 88 mm.

Aanmaakplaats: Lille.

Datering: Onbekend.


Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

S . DES . ECHEVINS . DE LILLE .

          DE CONCINIOIS N.Λ

Binnen een parelcirkel, een "Fleur de lys" 

uit het stadswapen van Lille/Rijsel.

De lelie geflankeerd door twee leeuwen.


Keerzijde: Blanco._____________________________________________________


Colin de Denee.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, Colin de Denee.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk/plaats/datering is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,63 gram.
Diameter: 19,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel,

het omschrift:

★ S' COLIn DЄ DЄnЄЄ

Sigillum Colin de Denee

Binnen een geparelde binnencirkel.

Centraal, een staande ovenpaal/broodpaal.

Geflankeerd, rechts met een halve liggende maan.

Links , met een zespuntige ster.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Catalogue d'une belle collection de medailles... du  cabinet de feu M. de Comte de Renesse- Breidbach, p. 30 nr.82.

Keizer Koenraad II (Duitsland)

Uit de collectie, Wesley Peremans.

Naar zegelafdruk van, Koenraad II 

Als Rooms keizer van Duitsland.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Koper.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ca. 60 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

Datering van de zegelstempel : z.j. na 1027.


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Omschrift:

CVNRADVS DI . GRATIA / ROMANORV IMP AVG

Gezeten op een troon,

De gekroonde keizer Koenraad II.

In de linkerhand, een scepter met adelaar/duif.

In de rechterhand; een Rijksappel

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

Jacques Lievou.

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Zegelafdruk van, Jacques Lievou

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 5,05 gram.
Diameter: Ø 33,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Doornik (?)

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. eind 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een banderol met omschrift:

. S x DE . IACQUES . / LIVOV

Sigillum de Jacques Livou

Een versiert wapenschild.

In het veld een Morenhoofd naar links.

 

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Memoires de la Société historique et archéologique de Tournai, volume 6 pag.273.

 

Jacques Lievou was gemeenteraadslid in Doornik, hij overleed in 1705. En was gehuwd met Marie Hannoteau.

Anthoinne de Longat.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, Anthoinne de Longat.

Heer van Annezin bij Béthune.

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 2,65 gram.
Diameter: 25,3 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Omschrift:

ANTHOiNNE DE LONGAT

Centraal in een binnencirkel,

Twee gekruiste, dubbele kruisen ?

Handelaars/huismerk ?

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: C. Richard, Catalogue des monnais romaines consulaires: monnais royales de France : médailles de la Révolution et modernes composant la collection de C. Richard dont la vente aura lieu Hôtel Drouot, salle no. 4, les mercredi 5 mars et jours suivants ... exposition le mardi 4 mars, de deux à cinq heures, Marseille, 1884, p. 118.

 

Gilde-zegel Fabrikanten/handwerkers Mettmann 1778

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, fabrikanten/handwerkersgilde Mettmann.

De juiste functie van deze metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 52,59 gram.
Diameter: 43,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

Datering van de zegelstempel : 1778


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels .

Omschrift:

SIEGEL . D . FABRICANTEN . U . HANDWERKER . D . FREIHEIT

Drie torens, getopt met een windhaan naar links.

Tussen de torens, een gekroonde kist met twee sleutelopeningen.

Omsloten met de plaats en datering.

METTMANN DEN 22TEN MAI . 1778

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Kreisstadt Mettman, Siegel und Wappen von Mettmann.

 

Stadszegel Mettmann (19e eeuw)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, stadszegel Mettmann.

De juiste functie van deze metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 67,32 gram.
Diameter: 51 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Omschrift:

SIEGEL DER STADT METTMANN

Boven de stadspoort, met twee torens.

Een gekroonde adelaar naar links gewend, met gespreide vleugels.

In de rechterklauw, een scepter.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Kreisstadt Mettman, Siegel und Wappen von Mettmann.

 

François de Selpo (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, François De Selpo (?)

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk/plaats/datering is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,74 gram.
Diameter: 23,2 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. 16e eeuw à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een glade cirkel.

Het wapenschild met huismerk.

Waarop een vaanstok, met wimpel naar rechts.

Omschrift:

FILVS A FRANSOIS D' SELPO (?)

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 

 

Stadszegel Siegburg.(Noordrijn-Westfalen)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, stadszegel Siegburg.

De juiste functie van deze metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood.
Massa: 279,74 gram.
Diameter: 77,7 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. vanaf 13e eeuw tot einde 14e/begin 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een twee gladde cirkels.

Omschrift:

✠  SIGILLVm . CIVITΛTIS . SIBЄRGЄnSIS

Zegel van de stad Siegburg

 

Centraal, op de rotsen de abdij van Michaëlsberg.

Omsloten met de stadsmuren en torens.

Keerzijde: Blanco.

Johis de Vinderhout.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Zegelafdruk van, Johis de Vinderhout.

Joris/Johan de Vinderhout

De juiste functie van deze penning/metaalafdruk is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1 gram.
Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. 

Datering van de zegelstempel : z.j. Ca. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een fijne cirkel.

Centraal gelegen wapenschild.

Op het veld, een "Fleur de lys".

S' IOhIS . DЄ VInDЄHOVT 

Sigillum Johis de Vinderhout

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Supplément au catalogue de la Vente des sceaux et cachets, Délaissés par feu M. le Cte de Renesse-Breidbach, 26 Août 1863, pag.3 nr. 234.

 

Hendricus de Wirne.

Bodemvondst Koen Goeminne

De juiste functie van deze metaalafdruk/datering/plaats is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,83 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering van de zegelstempel: z.j. Ca. 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelrand.
Een hangende vijfpas, met daarbinnen.
Een gekwartierd wapenschild.
Linksboven een staande leeuw naar links gewend.
Rechtsboven een stijgbeugel (?)
Onderaan, een stijgbeugel geriemd en met gesp.
Omschrift in gotisch lettertype.
: Hic est : (?) G (of 6 ?) : Hendricu (s ?) : de Wirne


Keerzijde: Blanco.