Penning Sint-Petruskerk Woensel


Bodemvondst, Tjerk Langman.


Communie-penning Sint-Petruskerk Woensel.


De juiste functie/plaats/datering van deze

penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Eindhoven, Woensel (?).
Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een versierde miskelk, met zwevende H. Hostie.

Aan weerszijden van de kelk de letters:

                          S  /  P

                     Sint-PetrusKeerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De gotische letter:

           𝖘 

Societas/Sociëteit (?)


Het vernielde schip van de oude St. Petruskerk werd tussen 1815 en 1817

definitief gesloopt. In 1875-1876 werd uiteindelijk een nieuwe Sint-Petruskerk

gebouwd, enkele honderden meters van de overgebleven Oude Toren.

De begraafplaats rond de Toren bleef echter in gebruik. Tegenwoordig ligt de toren

op de algemene begraafplaats van Woensel. In 1954 werd op de plaats van het

vroegere schip begonnen met de bouw van een aula, voor gebruik bij begrafenissen

Tijdens de bouw werd in 1955 een kleinschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd

door Jaap Ypey (1917-1986), een medewerker van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Daarbij werden onder meer fundamenten van het oude kerkgebouw, een lemen vloer en een laag verbrand graan gevonden.[3] Aan de zuidzijde van de kerk bevinden zich de graven van Anton en zijn zoon Frits Philips, alsmede die de dochters van Anton Philips en zijn schoonzonen Henk van Riemsdijk en Frans Otten.

Naar aanleiding van verzakkingen werd in 2003 een grootschaliger archeologisch onderzoek uitgevoerd rond de Oude Toren. De verzakkingen bleken het gevolg te zijn van het langzaam ineenzakken van honderden menselijke skeletten die in de eeuwen ervoor in en rond de voormalige kerk waren begraven. Onder de begravingen die ontdekt werden bevonden zich skeletten uit de 11e eeuw of 12e eeuw en later. Tot de oudste gevonden begravingen hoorde onder meer een uitgeholde boomstam met de resten van een voor de tijd opvallend lang persoon. De lengte van het individu, 195 cm, zorgde voor de bijnaam 'de reus van Woensel'. Ook enkele andere menselijke overblijfselen werden in boomstamkisten aangetroffen.


_____________________________________________________