Penning type "Hoofd"(H 14/01)

Bodemvondst Marcel De Putter.

Penning met "Uitgelaten zot hoofd van de maan"

 (. la t.te fol lunaire)

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning

is onbekend.

Mogelijk heeft deze penning een oorsprong in de

‘Saturnalia en Kalendae’ en meer bepaald de kerkelijke

zottenfeesten daarvan afgeleid, een middeleeuwse

voorloper van de Vastenavondviering, met eet- en

drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen

konden aanhouden. De wortels zouden volgens Rigollot

liggen in een bedevaartspenning van Amiens.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,16 gram.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425

Voorzijde: Voorhoofd frontaal gezien, 

geen boord.

Keerzijde: Bloem met acht bloemblaadjes, 

geen boord.

Lit.: Gezocht en gevonden 7.5.9; A.Forgeais, pag 118 e.v.; Schutijzer, pag 25

e.v.; Rigollot pag 88 e.v., Pl 20 tek 44b.

Penning type "Hoofd" (H 14/02)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 1,13 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd,

getooid met puntmuts/helm/mijter ?

Keerzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand.,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.

In de kwartieren de gotische letters:

✠  / S / I / a

Lit.: Pelsdonk pag.187, afb. 229 (dit exemplaar). 

Penning type "Hoofd" (H 14/03)

Bodemvondst, Pieter Nevens.

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 6 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd,

omsloten met een gearceerde band

die een maliënkolder-muts voorstelt.

Keerzijde: Binnen een brede gearceerde buitenrand.,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een geankert kruis.

De middelste lijnen in het kruis lopen door tot de sierrand.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type"Hoofd" (H 14/04)

Bodemvondst UK, (Huntingdon)

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,36 gram.

Diameter: 20,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Cambridge.

Datering: z.j. eind 15e begin 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

waartussen telkens een bolletje/punt.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een hoofd naar links.

Tegen de gearceerde buitenrand, half cirkel versiering.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

waartussen telkens, een bolletje/punt.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Op het veld twee op elkaar liggende kruisen,

Met scherpe kruisarmen.

In de kwartieren telkens een punt/bolletje.

Lit.: Mitchiner & Skinner pl. 11.42.

Penning type "Hoofd" (H14/05)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,49 gram.

Diameter: 11,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend smal en puntig hoofd/gelaat.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort kruis, de kruisvoeten in bol-vorm.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Hoofd" (H14/06)

Bodemvondst, Stef Nelisse.

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,26 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd/gelaat.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort kruis, de kruisvoeten in bol-vorm.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Hoofd" (H14/07)

Bodemvondst, Stef Nelisse.

Penning met hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,97 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd/gelaat.

Centraal, een (passer) punt. 

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een dubbel gelijnd kruis.

De kruisarmen, ongelijkmatig en raken de sierboord.

In de kwartieren telkens driehoeken,

evenwijdig gelegen aan het kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type 'Hoofd" (?) (H 14/08)

Watervondst, Chesney Verfaillie.

(Kerkelijke) Penning met hoofd (?) / miskelk.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 4 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gestileerd aanziend hoofd (?)

Christus-figuur (?)

Rond het hoofd versiert, met V motieven.

Voorstelling van baardhaar ?

Centraal, een uitgelopen passerpunt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal, een miskelk/beker.

Ter weerszijden geflankeerd, met een H. Hostie. 

Penning type "Hoofd" (H 14/09)

Penning type "Hoofd"

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,5 gram.

Diameter: 20,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Cambridge. 

Datering: z.j. Ca.1475-1550

Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

waartussen telkens een bolletje/punt.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een mannelijk gemutst hoofd naar links.

Gearceerde kraag.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand,

waartussen telkens, een bolletje/punt.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een smal acht-puntig stermotief.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.63-64;

 Mitchiner & Skinner pl. 11.42.

Zie ook: Penning type "Hoofd" H 14/04.

Dit soort penningen werd onofficieel aangemaakt tot midden XVI eeuw.

En worden ook wel "Pumbei Angliae" of " Cambridge local type" genoemd.

En worden lokaal in Cambridge met regelmaat teruggevonden.

Er zijn diverse van deze penningen/tokens gekend.

Penning type "Hoofd" (H 14/10)

Bodemvondst, Michel Krijgsman.

Enkelzijdige penning met hoofd.

Lacune, door gietfout.

Deel gietboom nog aanwezig.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,67 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14e à 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd.

Een stralenkrans rond het hoofd (?)    

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Hoofd" (H 14/11)

Bodemvondst Frankrijk, uit particuliere collectie.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,53 gram.

Diameter: Ø 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Picardië).

Datering: z.j. Ca. 14de  eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een aanziend hoofd met baard.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad gevoet kruis.

Penning type "Hoofd" (H14/12)Penning met hoofd/kruis.

De juiste functie/datering/plaats voor

deze penning is niet gekend.


Restant gietboom nog aanwezig.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 0,47 gram gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een aanziend hoofd/gelaat met baard.

Keerzijde: Binnen een gearceerde buitenrand.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een kort kruis, de kruisvoeten in bol-vorm.

Centraal, een passer punt.
____________________________________________

Penning type "Hoofd" (H 14/13)


Enkelzijdige penning met "Uitgelaten zot hoofd van de maan"

(. la t.te fol lunaire)

Mogelijk heeft deze penning een oorsprong in de

‘Saturnalia en Kalendae’ en meer bepaald de kerkelijke

zottenfeesten daarvan afgeleid, een middeleeuwse

voorloper van de Vastenavondviering, met eet- en

drinkpartijen en andere excessen die verschillende dagen

konden aanhouden. De wortels zouden volgens Rigollot

liggen in een bedevaartspenning van Amiens.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1325-1425


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een aanziend voorhoofd.

Keerzijde: Blanco.


Lit.: Gezocht en gevonden 7.5.9.

A.Forgeais, pag 118 e.v..

Schutijzer, pag 25 e.v..

Rigollot pag 88 e.v., Pl 20 tek 44b.


_______________________________________________


Penning type "Hoofd" (H 14/14)


Uit de collectie, Dimidov.


Enkelzijdige penning, met hoofd.


De juiste functie/datering/plaats van deze

penning is niet gekend.


Lichte plooischade.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Ingekerft.

Massa: 5,09 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e eeuw.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een smal aanziend hoofd met baard.

Op het hoofd een muts (?)


Keerzijde: Blanco.


___________________________________________


Uit de collectie, Dimidov.

Penning met gekroond hoofd.

Licht gefragmenteerd aan de rand, met plooischade.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,58 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Penning type "Gekroond hoofd".(GK-H 14/01)

Datering: z.j. 14e à 15e eeuw.

Voorzijde: Gekroond aanziend hoofd.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten door een gearceerde sierband,

Die een pseudo-legende voorstelt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

De letter M op de letter I (monogram) ?

Gebouw met torens ?

Penning type "Gekroond hoofd". (GK-H 14/02)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning met gekroond hoofd.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 1,17 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 14e eeuw.

Voorzijde: Gekroond aanziend hoofd.

Omsloten door een sierband,

Die een pseudo-legende voorstelt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Anker kruis,

met in de kwartieren telkens een bolletje/punt.

Penning type "Gekroond hoofd". (GK-H 14/03)

Bodemvondst, Frankrijk.

Penning met gekroond/gehelmd hoofd.

(Naar model maille Gent ?)

Lacune, door gietfout. Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Licht decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,40 gram.

Diameter: Ø 10 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

Voorzijde: Gekroond/gehelmd hoofd naar rechts.

Centraal een (passer) punt/oog ?

Omsloten met een gladde cirkel.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Klein gevoet kruis, de kruisvoeten in bolletjes.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.

Overlangse opgehoogde gietnaad, door gebarsten gietmal (?)

Penning type "Gekroond hoofd". (GK-H 14/04)

Bodemvondst, Philippe Legand.

Penning met gekroond hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Licht decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,35 gram.

Diameter: Ø 14,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

Gekroond aanziend hoofd.

Centraal een (passer) punt.

Onder het hoofd een kraag.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Klein geankert kruis.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.

Penning type "Gekroond hoofd". (GK-H 14/05)

Bodemvondst, Sammy Fraeyman.

Penning met gekroond hoofd.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Lacune door gietfout.

Materiaal: Tin.

Massa: 0,32 gram.

Diameter: Ø 10,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. eind 13e eeuw, begin 14e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

Gekroond aanziend hoofd.

Centraal een (passer) punt.

Penning type "Gekroond hoofd". (GK-H 14/06)


Bodemvondst, (V-3079) © RAAP België, Stad Torhout.


Penning "Gekroond hoofd".


De juiste functie/datering/plaats voor

deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch gegoten.


Materiaal: Tin legering.

Massa: 0,58 gram.

Diameter: Ø 13,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1275-1375.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Gekroond scherp aanziend hoofd.

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad gevoet kruis.

Gekwartierd, met telkens een punt/bolletje.

Centraal, een passer punt.Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Goudswaard 2003, Pennincxkens

van Loode, Type 06 penningen met een hoofd.

pag. 186-188 nr.236-239.

____________________________________________

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Klein glad kruis.

Gekwartierd, met telkens een punt/bolletje.

Penning type "Gekroond hoofd" (GK-H 14/07)Penning type "Gekroond hoofd/kruis".


De juiste functie/datering/plaats voor

deze penning is niet gekend.


Licht decentrisch gegoten.

Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,75 gram.

Diameter: 19,04 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een aanziend gekroond hoofd.

Aan weerszijden van het hoofd een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een groot glad kruis, de kruisarmen raken de boord.

Gekwartierd met telkens een punt/bolletje.

Centraal, een passer punt.
____________________________________________