Penningen type "Anker".

Het anker staat voor hoop, veiligheid, trouw, stabiliteit, redding, succes, standvastigheid, oceaan, zee en water.

Hebben deze penningen te maken met de bloei tijdens de “Gouden eeuw” van de scheepvaart, vanaf de 16e eeuw met name  van de handel op de Oostzee, of de walvisvaart ?

Of zijn deze “permissie/legitimatie penningen” bestemd voor scheepslui of matrozen ?

In de christelijke kunst, is het anker altijd symbolisch uitgebeeld, en niet ontleend aan de scheepvaart.

In een brief aan de Hebreeën, staat vermeld:

“De hoop is voor ons een vast en onwrikbaar anker, uitgeworpen aan gene zijde van het voorhangsel, waar Jezus als onze voorloper reeds is binnengegaan, nu hij hogepriester is geworden tot in de eeuwigheid” (Hebreeën 06,19-20)

Daar de penningen geen jaartal, stad of gilde aantonen, is het bijna onmogelijk om deze toe te schrijven aan een eeuw of plaatsbepaling.

Penning type "Anker". (MA 01)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De randen afgerond.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,88 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Anker met gebogen armen.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 02)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,7 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.

Voorzijde: Anker met gebogen armen,  

en platte lepels.

Ter weerszijden geflankeerd door een bolletje.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 03)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De randen afgerond.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,87 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Anker met lange gebogen armen,  

en smalle lepels.

De ankerstok, naar boven gericht.

Verzwaring op het midden van de ankerschacht.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 04)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De randen afgerond.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,91 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Anker met  gebogen ongelijke armen,  

en ongelijke lepels.

De ankerstok, iets schuin naar rechts.

Onder het anker, een klein wapenschildje (?)

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 05)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De randen afgerond.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,38 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Primitief afgebeeld anker met  gebogen ongelijke armen,  

aan de rechterkant, geen lepel.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 06)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,58 gram.

Diameter: 16 mm. x 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Lang slank anker met  gebogen armen,  

zonder lepels.

Met lange ankerstok.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 07)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,75 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 18e à 19e eeuw.

Voorzijde: Anker met  gebogen armen,  

en scherpe lepels.

Een ophaaltouw achter het anker.

Boven de ankerstok, twee bolletjes.

Geflankeerd ter weerszijden, met een X motief.

Keerzijde: Blanco.

 Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 08)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,38 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Lang breed anker met  gebogen armen,  

zonder lepels.

Met dubbele lange ankerstok.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 09)

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning type "Anker/scheepsroer".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,09 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Lang slank anker met  gebogen armen,  

zonder lepels.

Met dubbele lange ankerstok.

Keerzijde: Scheepsroer.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 10)

Uit de collectie van, Dimidov.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,17 gram.

Diameter: 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Lang breed anker met  gebogen armen,  

zonder lepels.

Met lange ankerstok.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 11)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

Penning type "Anker".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,29 gram.

Diameter: 21,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde rand.

Anker met  gebogen armen,  

zonder lepels.

Een ophaaltouw achter het anker.

Geen ankerstok.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De letters P M

 

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 12)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

Penning type "Anker".

Geframenteerd aan de randen, met sporen van aantasting.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,61 gram.

Diameter: 25,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde rand.

Anker met  gebogen armen,  

met platte lepels.

Een ophaaltouw achter het anker.

Ankerstok en roering.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Enkel de onderste letters H . P herkenbaar.

 

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker". (MA 13)

Bodemvondst, Jac.

Penning type "Anker".

Geframenteerd aan de keerzijde, door afschraping.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 13,22 gram.

Diameter: 22,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een leeg veld.

Anker met  dubbele ankerstok,  

zonder lepels.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Niet nader te bepalen voorstelling.

Voor de helft weggeschraapt.

Bloem op stengel, met drie blaadjes ?

Penning type "Anker" (met klop) (MA 14)

Bodemvondst, Marc.

Penning type "Anker".

Voorzien van een rozet klop.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Anker met  brede ankerstok,  warin een klop met bloem-motief.

Platte lepels.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het Romeinse cijfer X 

Waardebepaling van 10 ?

 

Penning type "Anker" (MA 15)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

Penning type "Anker/letters".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,75 gram.

Diameter: 23,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Anker met lange gebogen armen,  

en puntige lepels.

De ankerstok, voorzien van bollen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De letters/initialen I P

Onder de letters twee naar binnen toe lopende lijntjes/coma's.

 

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

 

 

Penning type "Anker" (MA 16)

Bodemvondst, Philippe Legrand.

Penning type "Anker/letters".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,92 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (O.L.V. kerk van Goede Hoop ?)

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel.

Anker met lange gebogen armen,  

en scherpe lepels.

Voorzien van twee ankerstok-ogen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gotische letters/initialen NAA

Penning type "Anker" 1673 (MA 17)

Bodemvondst, Sindela (BVW) .

Penning type "Anker/letters".

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1673

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel,

bezet met punten/bolletjes/parels.

Omgekeerd anker met korte armen,  

en scherpe lepels.

Voorzien van ankerstok-oog.

Gesplitst jaartal tussen de ankerschacht 16 / 73

Onder de ankerstok-oog de letters W / R

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel,

bezet met punten/bolletjes/parels.

Gelegen op het veld, de letters:

. G . P .

Penning type "Anker" (MA 18)

Bodemvondst, UK.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Groot anker met half cirkel armen,  

de lepels, in bolvorm.

Voorzien van ankerstok-oog.

Een ophaaltouw, rond het anker.

Het uiteinde van het touw, voorzien van een bolletje.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

 

 

Penning type "Anker" (MA 19)

Bodemvondst, UK.

Penning type "Anker".

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Lacune door gietfout. 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 24 mm. x 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Groot anker met half cirkel armen,  

met scherpe lepels.

Ter weerszijden, twee punten/bolletjes.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Diverse bolletjes, van ongelijk formaat.

Willekeurig geplaatst.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker" (MA 20)

Bodemvondst, UK.

Penning type "Anker".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Licht decentrisch gegoten. 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Anker met lange gebogen armen.

Scherpe lepels.

De ankerstok in kruisvorm, eindigend met bollen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Tussen twee horizontale lijnen,

de hoofdletters:

        T H

Onderaan de cijfers

        699

       1699

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker" (MA 21) 1815

Bodemvondst, Wesley d'Abo.

Enkelzijdige (Legimitatie ?) penning type "Anker".

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging.

Genummerde kloppen.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 14 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Texel (?).

Datering: 1815.

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde cirkel/boord en parelcirkel.

Anker met lange gebogen armen.

De lepels bolvormig.

De ankerstok licht gebogen.

Ter weerszijden van het anker, de datering.

                  I8 / I5

Centraal een gladde binnencirkel, geklopt met het cijfer 2

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De geklopte cijfers/volgnummer.

               27

Penning type "Anker" (MA 22)

Bodemvondst, Harlow Essex UK.

Penning type "Anker".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17de à 18de  eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Anker met platte armen.

Scherpe lepels.

Ankerstok en roerring.

Een ophaaltouw achter het anker.

Ter weerszijden van het anker de letters.

                N  /  I

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een scheepsroer met acht spaken.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker" (MA 23)

Bodemvondst, UK.

Enkelzijdige penning type "Anker".

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Groot anker met half cirkel armen,  

platte lepel-vorm.

Voorzien van ankerstok-oog.

Geplooide midden akerstok. 

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.

Penning type "Anker" (MA 24) 1815

Enkelzijdige (Legimitatie ?) penning/loodje type "Anker".

De juiste functie/plaats van deze penning/loodje is onbekend.

Pengat voor ophanging.

Genummerde kloppen.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 12,28 gram.

Diameter: Ø 30,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Texel (?).

Datering: 1815.

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde cirkel/boord en parelcirkel.

Anker met lange gebogen armen.

De lepels bolvormig.

De ankerstok licht gebogen.

Ter weerszijden van het anker, de datering.

                  I8 / I5

Centraal een gladde binnencirkel, geklopt met het cijfer 2

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De geklopt cijfer/volgnummer.

               2

Zie ook, MA 21. 

Pan, 86755 Numis 1156380.

Penning type "Anker" (MA 25)


Bodemvondst, Alex Muntenjager.


Penning type "Anker".

(Gekruiste ankers)


Geframenteerd aan de rand.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Gelegen in het veld.

Twee gekruiste ankers.

Ankers met gebogen armen,

met platte lepels.

Kleine ankerstok en roering.Keerzijde: Gelegen in het veld.

Twee gekruiste ankers.

Ankers met gebogen armen,

met platte lepels.

Kleine ankerstok en roering.Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies,

Roman to Victorian, pag.61.
__________________________________________
Penning type "Anker". (MA 26)


Bodemvondst, UK Sussex.


Penning type "Anker".


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,50 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Onbekend).

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met gebogen armen,

met scherpe lepels.

Een ophaaltouw achter het anker.

Ankerstok en roering.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.


____________________________________________

Penning type "Anker" (MA 27)


Bodemvondst, UK.


Penning type "Anker".


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Onbekend).

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met gebogen armen,

met holle lepels.

Ankerstok en volle roering.

Rechts, een punt/bolletje. 


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.


____________________________________________

Penning type "Anker" (MA 28)


Bodemvondst, UK.


Enkelzijdige penning type "Anker".


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Onbekend).

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met scherpe armen, zonder lepels.

Ankerstok en volle roering.Keerzijde: Blanco.


Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.


_____________________________________________Penning type "Anker". (MA 29)


Bodemvondst Uk, Uit particuliere collectie.


Enkelzijdige penning type "Anker".


De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Anker met gebogen armen,

met platte lepels.

Een ophaaltouw achter het anker.

Ankerstok en roering.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian, pag.61.


___________________________________________


Penning type "Anker". (MA 30)


Penning type "Anker/letter".


De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (UK).

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een getande cirkelrand/boord.

Een anker met gebogen armen,

met platte lepels.

Een platte ankerstok zonder oog.
Keerzijde: Binnen een getande cirkelrand/boord.

De hoofdletter W, gevormd door twee maal VVLit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies,

Roman to Victorian, pag.61.
__________________________________________


Penning type "Anker". (MA 31)Penning type "Anker/ster".


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Spijkergat/pengat voor ophanging.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5 gram.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Onbekend).

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met gebogen armen,

met bolvormige lepels.

Een ophaaltouw achter het anker.

Ankerstok en roering.

Rondom versiert met bolletjes.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een ster met zeven stralen.

Tussen de stralen telkens een punt/bolletje.

Centraal een grote cirkel/bol.
Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies,

Roman to Victorian, pag.61.


____________________________________________


Penning type "Anker" (MA 32)


Penning type "Anker/bloem".


De juiste functie/plaats/datering

van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Anker met lange gebogen armen,

met bolvormige lepels.

Aan weerszijden van het anker, de letters:

                            И  /  I

Centraal, een passerpunt.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een zesblad bloemmotief.

Cebtraal, een passerpunt.Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies,

Roman to Victorian, pag.61.___________________________________________Penning type "Anker". (MA 33)


Gelijkzijdige penning type "Anker".


De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is onbekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,2 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 20st eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met gebogen armen, en scherpe lepels.

Een ophaaltouw achter het anker aan de roering.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met gebogen armen, en scherpe lepels.

Een ophaaltouw achter het anker aan een roering.____________________________________________


Penning type "Anker" (MA 34)


Penning type "Anker/letters".

De juiste functie/datering/plaats van

deze penning is onbekend.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand,

een parelcirkel en lijncirkel.

Anker met lange gebogen armen,

en puntige lepels.

Op de roering een Phrygische muts.

Opschrift:

REPUBLIQUE  /  FRANCAISEKeerzijde: Binnen een gladde cirkelrand,

en kabelcirkel.

Binnen een gesloten krans van eikenloof.

In twee regels tekst:

       LIBERTE
       EGALITE

__________________________________________Penning type "Anker". (MA 35)Penning type "Anker/Bloem".


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. UK (Onbekend).

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Anker met gebogen armen,

met scherpe lepels.

Centraal een passer punt.Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een zesblad bloemmotief.

Centraal een grote bol.
Lit.: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies,

Roman to Victorian, pag.61.


_______________________________