Bakenlood "Staten Generaal" (?) (18 Stuiver) 1745

Bodemvondst, Hilderik van Schaik.

(Enkelzijdig ?)  Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood.

Massa: 7,40 gram.

Diameter: 22,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1745

Voorzijde: Binnen een cirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter 

Centraal het jaartal 1745

De waardebepaling onder het jaartal.

18 S

Achttien Stuiver.

Keerzijde: Blanco (?)

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (18 Stuiver) 1751

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

(Enkelzijdig ?) Ovaal bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,21 gram.

Diameter: 20 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1751

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter K

Centraal het jaartal 1751

De waardebepaling onder het jaartal.

18 . 8 (S)

Slecht weergegeven letter S, of stond gespiegeld en bijgewerkt.

Achttien Stuiver.

Keerzijde: Blanco (?)

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (8 stuiver) 1754

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,83 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1754

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

De letter K tussen twee punten. . K .

Centraal het jaartal 1754

De waardebepaling onder het jaartal.

8 S

Acht Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Staten Generaal/Dordtsche Kil 1761 (6 stuiver)

Bodemvondst, Arjan Wagemakers.

Bakenlood Staten Generaal/Dordtsche Kil.

Voor de bebakening van de (Dordtsche) Kil.

Materiaal: Lood.

Massa: 7,78 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1761

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Keerzijde: Binnen een parecirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter 

K

Kil-De Kille/Dordtsche Kil.

Centraal het jaartal 

1761

De waardebepaling onder het jaartal.

6 S

Zes Stuiver.

Lit.: Allex Kussendrager, Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden (2021) De route nà Dordrecht. Kil(le)/Dordtsche Kil type HK pag.78.

Bakenlood Dordtsche Kil/Staten Generaal (18 Stuiver) 1761

Bodemvondst, Gosse van der Veen.

Bakenlood Dordtsche Kil/Staten Generaal.

Materiaal: Lood.

Massa: 7,10 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: 1761

Voorzijde: Binnen een parecirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter K

Kil-De Kille/Dordtsche Kil.

Centraal het jaartal 

1761

De waardebepaling onder het jaartal.

18 S

Achttien Stuiver.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Bakenloodjes type H.K.

Bakenlood "Staten Generaal" (12 Stuiver) 1773

Bodemvondst, Roel Mulder.

Bakenlood "Staten Generaal".

Plooischade.

Keerzijde decentrisch geslagen.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1773

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Keerzijde: Binnen een gepunte cirkel,

in drie regels.

Bovenaan de letter K

Centraal het jaartal 1773

De waardebepaling onder het jaartal.

12 S

Twaalf Stuiver.

Bakenlood "Staten Generaal" (18 Stuiver) 1776

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood.

Massa: 8,09 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1776

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

De letter K tussen twee punten. . K .

Centraal het jaartal 1776

Mogelijks een aanpassing in de stempel uit 1774 naar 1776

De waardebepaling onder het jaartal.

.1.8 .S.

Achttien Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (6 Stuiver) 1779

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,70 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1779

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

De letter

Centraal het jaartal 1779

De waardebepaling onder het jaartal, tussen twee puntjes.

. 6 S .

Zes Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (6 Stuiver) 1784

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,66 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1784

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, in drie regels.

De letter K met één punt  K .

Centraal het jaartal 1784

De waardebepaling onder het jaartal.

6 : S

Zes Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (18 Stuiver) 1786

Bodemvondst, Sjoerd Kloosterman.

Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood.

Massa: 7 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1786

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, in drie regels.

De letter  K 

Centraal het jaartal 1786

De waardebepaling onder het jaartal.

18 : S

Achttien Stuiver.

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

Bakenlood "Staten Generaal" (?) 1808

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Bakenlood "Staten Generaal".

Gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,40 gram.

Diameter: 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1808

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter K 

Centraal het jaartal 1808

De waardebepaling onder het jaartal.

(?) S

(?) Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (18 Stuiver) 1817

Bodemvondst, Rens.

Bakenlood "Staten Generaal".

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1817

Voorzijde: Binnen een parelcirkel

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Penning/bakenlood LG / leeuw (4 stuiver) 1798

Bodemvondst, Robin Lefèvre.

 

 

 

 

 

Penning/Bakenlood (?) LG /1798/4

Gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1798

 

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een staande leeuw naar links.

Eeen paal/mast vasthoudend.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

De letters L G

Centraal tussen twee horizontale lijnen

het jaartal 1798

De waardebepaling onder het jaartal.

4 Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl  Type DE .

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter K 

Centraal het jaartal 1817

Onder het jaartal de waardebepaling.

18  S

18 Stuiver.

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (18 Stuiver) 1824

Bodemvondst, Rens.

Bakenlood "Staten Generaal".

Ovaal formaat.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1824

Voorzijde: Binnen een parelcirkel

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter K 

Centraal het jaartal 1824

Onder het jaartal de waardebepaling.

18 : S

18 Stuiver.

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

 

Bakenlood "Staten Generaal" (?) (60 Cent) 1837

Bodemvondst, Adriaan Wagemakers.

Bakenlood "Staten Generaal".

Voorzijde, zo goed als onzichtbaar.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,29 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Utrecht ?).

Datering: 1837

Voorzijde: Binnen een parelcirkel

Gekroonde Generaliteitsleeuw naar links gewend.

Met naar buiten staande staart.

In de linkerklauw, een pijlenbundel dichtgemaakt met een strik.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, in drie regels.

Bovenaan de letter K 

Centraal de waardebepaling 60 . C

60 Cent.

Onder de waardebepaling het jaartal.

1837

 

Lit.: Allex Kussendrager, Type DM.

 

Vanaf 1832 werd de waarde uitgedrukt in "Cent". 

 

Deel deze pagina