Grootschippers (1672)

Gildepenning Grootschippers.

Op naam van Bernard Hiddes d'Fries.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 24,77 gram.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: Harlingen.

Datering: 1672

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een driemaster op volle zee varende naar rechts.

Bevlagt met drie Hollandse vlaggen.

Beladen met zes kanonnen.

Achter het schip de contouren van een ander schip.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een sierlijke tekst in vijf regels.

                Capitein

    Bérnd Hiddes D'Fries

      Mede vinder vant

    Groot Schippers gilt

             i672

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Harlingen 3.Grootschippers. pag.99 nr.3.1. 

Dirks, Gildepenningen CXXI.7.9.10.11.18.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-438.

Schoenmakers 1630

Gildepenning  Schoenmakers .

Op naam van Jan Geerdts van Gelder.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: Harlingen.

Datering: 1630

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Sint Crispijn in lang gewaad en met hoed.

In de rechterhand een snijmes,  in de linkerhand een gesloten boek.

Links een mes, rechts een gekroonde els.

Omschrift:

SINTEN  /  CRISPINNVS

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Een gedeeld Fries wapenschild.

Getopt met toernooihelm met afhangend helmkleed.

Op de helm een snijmes als helmtooi.

Ter weerszijden van de helmtooi, het gesplitst jaartal.

I6  /  30

Omschrift:

IAN☉GEERDTS☉VAN☉GELDER☉FYNER☉ V.S / GIELT

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Harlingen 2.Schoenmakers pag.98 nr.2.1. (dit exemplaar)

Amsterdam Museum, Identificatie PA2797.

Timmerlieden 1763

Gilde/Overmanspenning  Timmerlieden .

Op naam van Ielle Eelkes.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gedreven en gegraveerd.

Massa: 35,12 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Harlingen.

Datering: 1763

Voorzijde: Binnen een getorste sierrand/boord.

Binnen een versierde cartouche.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Harlingen.

Keerzijde: Binnen een getorste sierrand/boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift. 

          IELLE  / EELKES

✽ DEN 25 NOVEMBER ✽ I763

Hangend aan een strik, een ovaal wapenschild van de gilde.

Versiert met bladeren en bloemen.

In het veld, een openstaande passer en winkelhaak. 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Harlingen 10.Timmerlieden pag.101 nr.10.1.

Dirks Gildepenningen,CXXII.16.

Minard-Van Hoorebeke pag.255-256 nr.480.

Deel deze pagina