Bakkers 1696

Gilde-penning Bakkers.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: 40,45 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1696.

Voorzijde: Binnen een kartelrand/boord en kabelcirkel, het omschrift.

❀ DE.HR.BURGM. IASPER. VAN. HECKE. OVER DEKN. V. HET. BACKR. GILE

Centraal in het veld.

Een gekroonde Jacoba kruik, uit het wapen van de stad Vlissingen.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de kruik.

                             16 / 96

Keerzijde: Binnen een kartelrand/boord en kabelcirkel, het omschrift.

♱ . M DE.CRANE. P. V. ACKERSDICK. R. I. HEMET. W. VLEESHOUWER .

                                     ☉ DEKENS ☉

Centraal in het veld.

Twee gekruiste broodschieters, waarop twee broodjes.

Waarboven een kroon.

Ter weerszijden van de broodhalers, het volgnummer/lidnummer.

               N°  /  60

Centraal een (passer) punt.

Lit. :D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Vlissingen 15.Bakkers. pag.74 nr.15.1.

Dirks, Gildepenningen LXXV.8.

Keuzenkamp 420.

Minard-Van Hoorebeke pag.243-244 nr.456.

Rijksmuseum Amsterdam Identificatie NG-VG-7-560.

Brandewijnverkopers 1699

Gilde-penning Brandewijnverkopers.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1699.

Voorzijde: Centraal in het veld.

Een gekroonde Jacoba kruik, uit het wapen van de stad Vlissingen.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de kruik.

16 / 99

Onder het jaartal, het volgnummer/lidnummer.

N°. / 57

Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

 BOUDEWWN : TOBIASSE . WULPHT : FRANCO VLEESHOVWER DEKE

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

D. HR. EVERT . CLYVER. OVERDEKN . VN . T . BRAND . WYN . VR. COOPS . GILE.

Op een betegelde vloer, een distileervat met koelvat.

Daarboven een legplank met drie flessen met de letters:

A / B / K

Aan de legplank onderaan, hangen vier kruikjes.

Lit. :D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, pag.74 nr.16.1.

Dirks LXXIV.2.

Keuzenkamp 416.

Minard-Van Hoorebeke pag.244 nr.457.

Droogscheerders 1630

Gilde-penning Droogscheerders.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Datering: 1630

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gekroonde Jacoba kruik, uit het wapen van de stad Vlissingen.

Het volgnummer/lidnummer weerszijden van de kruik.

                    N°.  /  25

Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

D'HEER . MR. PHILIPS . VANDEN . BRANDE . OVERDEKEN .

Keerzijde: Binnen  een geprofileerde boord.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

AENSIEN . DOET . / GEDINCKEN . A° 1630

In het veld, een droogscheerdersschaar, een korte broek,

een kous, een baal laken, waarop rechts een wapenschildje.

Lit. :D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Vlissingen 7.Droogscheerders pag.72 nr.7.1.

Dirks, Gildepenningen pag.397 pl.LXXIV.3.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie. Identificatie MA-00774.

Kleermakers  1768


Gilde-penning Kleermakers.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1768


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

D.HR MR CORNELIS CAEN. OR. DEKEN. V.T. 
                    KLEERMAKERS G

Een gekroonde Jacoba kruik,

uit het wapen van de stad Vlissingen.

Ter weerszijden van de kruik het gesplitste jaartal.

                            I7  /  68Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

I. C. KOP . H. V. ES. H. P. T. MANS. I.M. BERNERS.

Een gekroonde openstaande kleermakersschaar.

Links, van de schaar

             N0Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Vlissingen

2.Kleermakers pag.70 nr.2.2.

Dirks, Gildepenningen  pl.LXXIV.5.

Keuzenkamp, 418.


_____________________________________________

Kuipers 1690 (30)

Gilde-penning "Kuipers".

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: Vlissingen.

Datering: 1690

Voorzijde: Binnen een gekartelde boord, en parelcirkel.

Het omschrift.

❀ DE.HR. BASTIAEN.V.PANTEGEM.OR.DEKN.V.KUPESGILDE

Een gekroonde Jacoba kruik, uit het stadswapen van Vlissingen.

De datering ter weerszijden van de fles/kruik, in twee regels.

                 A°.  /  I690

                 20.  /  IULY

Het volgnummer/lidnummer onder de kruik.

               N°.  30 

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Kuipersmateriaal en drie tonnetjes.

Omschrift.

kruik CAPT.BASTIAEN.V.PANTEGEM.ROSIER.ELIASSEN.DEKS. 

Lit. :D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Vlissingen 13.Kuipers pag.73 nr.13.1.

Dirks, LXXV.6.

Keuzenkamp, 419.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie MA-00776.  

Metselaars 1639

Gilde-penning Metselaars.

Begrafenispenning/aanwezigheidspenning voor Gildebroeders

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend..

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: Vlissingen.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Datering: 1639.

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Centraal in het veld.

Een gekroonde Jacoba kruik/fles, uit het wapen van de stad Vlissingen.

Met afhangende linten, met kwasten.

Omschrift.

 . DE . HEER . IACOB . SCHOT . OVERDEECKEN .

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Metselaarsmateriaal.

Een waterpas, waarboven een hamer, troffel en leidekkershamer.

Op de leidekkershamer een drielobbig blad op steeltje.

Onder het waterpas, een houten blokhamer.

Ter weerszijden van de blokhamer, het volgnummer/lidnummer.

No / 2

Omschrift.

 . AENSIEN  / . DOET . GHE/DINKEN.

Het jaartal gekeerd ter weerszijden van DOET

.16.ꓕƎOꓷ.39.

Lit. :D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Vlissingen 8.Metselaars pag.72 nr.8.1.

Dirks, LXXV.9.

Keuzenkamp, 421.

Scheepsmakers 1623 (54)

Gilde-penning "Scheepsmakers"

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1623.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels een parelcirkel.

Een gekroonde Jacoba kruik, uit het stadswapen van Vlissingen.

Ter weerszijden van de fles/kruik het gesplitste jaartal en volgnummer.

                                       I6  /  23

                         N°  /  54

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

IACOB . BART . AERNOVT . MICHIELSEN .

Een schip in aanbouw, waarboven twee gekruiste bijlen en een zaag.

Lit.:D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Vlissingen 5. Scheepsmakers pag.71 nr.5.1.

Dirks, Gildepenningen. LXXVII.12.

Minard-Van Hoorebeke pag.238 nr.445.

Van Orden, pl.XVII.2.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie MA-00781.

_____________________________________________

Scheepsmakers 1654

Gilde-penning Scheepsmakers, Vlissingen.


Voorzien van een gildelidnummer.


Materiaal: Messing.

Massa: 72,82 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1654.


Voorzijde: Centraal op het veld, een versiert schild.

Een gekroonde Jacoba kruik, uit het wapen van de stad Vlissingen.

Onder de fles, een banderol waarop: 

VIVE LA

Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

Pieter . Leynsen  Sÿmon . Been, Dekens 

Keerzijde: Centraal op het veld, een schip in aanbouw.

Waaronder twee bijlen en een handzaag.

Tegen het schip, een ladder.

Bovenaan een "Lam" met vaan.

Rechts naast het lam, het gegraveerde

lidnummer/volgnummer.

                   70

Omschrift tussen twee gladde cirkels. 

Overdeken D'Heer, Cornelis Lampsins An° 1654 .


Lit.:D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, pag.71 nr.5.2

Dirks LXXVI.10.

Keuzenkamp 422.

Minard-Van Hoorebeke pag.238 nr.446.


_______________________________________________

Schilders, boekdrukkers en beeldhouwers 1661


Gildepenning schilders,

boekdrukkers en beeldhouwers.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Vlissingen.

Datering: 1661


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

D' HEER INGELINVS (fles) CAVW. OVERDEKEN

De gevleugelde os houd het Sint-Lucasschild.

Links een steenhouwershamer en beitel.

Rechts een hoofd naar links gewend.

Onder het wapen een wapenschildje,

in het veld drie kouwen en een dwarsbalk.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

ABRAH. VA LARE . IOSIAS BRONS DEKE /

IOHANNES VAN DEN ELDE. OVD. DEKEN .

Centraal, een grote drukpers.

Terweerszijden van de pers, het gesplitste jaartal.

                            16  /  61

Op de drukpers, het lidnummer/volgnummer.

                                 10

Onder de drukpers een klein wapenschild,

in het veld een gewei.


Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, pag.73 11.1.

Dirks, Gildepenningen LXXVI.13.

Minard-Van Hoorebeke, nr.449.

____________________________________________

Schuitmansgilde 1621 (49)

Schuitmansgilde, Vlissingen.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1621.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel/boord.

Omschrift:

SYT . VRYNDELYK  GEBEDEN . A°. I62I

Gaande door de rivier naar links.

Sint-Christoffel, steunende op een bebladerde tak.

Dragende op zijn schouder, het kind Jezus met nimbus.

Links de gekroonde Vlissingse fles/kruik.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel/boord.

Omschrift:

EEN / DRACHTYCH ★ MET  GOD  ALMACHTYC ★

Een bevlagt zeilschip varende naar links.

Op de achtersteven, een vlag met het

wapen van Vlissingen.

Links het volgnummer/lidnummer.

              49

Lit.:D.A. Wittop Koning,

De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden,

Vissingen 4.Schuitmansgilde pag.71 nr.4.1.

Dirks, Gildepenningen LXXVII.14.

Keuzenkamp, 424.

______________________________________________

Smeden 1804

Gilde-penning Smeden, Vlissingen.


Pengat voor ophanging.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin.

Massa: 54,85 gram.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1804.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Omschrift in drie regels:

J.C.KROEF.RAAD.EN.OPPER COMMISSARIS.

ONDER COMMISSARISSEN 

 B.BLIEK. P.SRUBBE. P.LESTEVE. P.DOENSEN.

AVAN DE SANDE.

                    C. BEUSEKOM

Een gekroonde Jacoba kruik,

uit het wapenschild van de stad Vlissingen.

Ter weerszijden het gescheiden jaartal

                        18  /  04

Onder het jaartal, het volgnummer/lidnummer.

                         No  /  17

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een aambeeld met gekruiste voorslaghamer en smidstang

Waarboven een kroon.

Ter weerszijden van het aambeeld.

Links een sleutel en troffel.

Rechts een pijl en hoefijzer.

Omschrift.

A . VAN . DER . SWALME . SECRETARIS . I.

PRINCE . BODE .

Lit.: Wittop-Koning, Vlissingen 3. Smeden pag.71 nr.3.3.

Dirks LXXVII.18._____________________________________________

Tappers 1657 (z.nr.)

Gilde-penning "Tappers", Vlissingen.

Materiaal: Lood (Zilvertin).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1657

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift:

DE  HEER  ABRAHAM  VAN  PERE  OVER  DEKEN  V  T  GILD:lelie:lelie

In verhoogd relief, een gekroonde Jacoba kruik,

uit het wapenschild van de stad Vlissingen.

Ter weerszijden van de kruik het gesplitste jaartal, en ruimte voor lidnummer.

                                             16 / 57

                                            NO / 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift:

L

 D ❀ MOOR ❀ ❀ G ❀ KORTE ❀ ❀ BOVI ❀ ❀ LOVREISEN ❀ ❀ BASTTIAENSEN ❀ ❀ ❀ lelie

Centraal een vat/ton, met kan, tuitkan, glas en tapkraan.

Onder het vat

              TE.

GEDENCKT STERV.

Lit.: Wittop-Koning, Vlissingen 10.Tappers pag.73 nr.10.1.

Dirks, Gildepenningen LXXVIII.19.

Minard-Van Hoorebeke pag.242 nr.453.

Kreuzenkamp 428.

Timmerlieden 1627

Gilde-penning Timmerlieden, Vlissingen.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1627.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Omschrift:

. WEEST  TSAMEN / EENDRACHTICH .

In verhoogd relief, een gekroonde Jacoba kruik,

uit het wapenschild van de stad Vlissingen.

Ter weerszijden het gescheiden jaartal

16 / 27

Keerzijde: Binnen een verhoogde parelrand.

Verzameling timmermans-gereedschap.

Waaronder, passer, bijl, schaaf,zaag winkelhaak, glijmes, beitel en mand.

Linksboven het gegraveerde volgnummer/lidnummer

61

Lit.: Wittop-Koning, Vlissingen pag.72 nr.6.1.

Dirks LXXVIII.20.

Minard-Van Hoorebeke pag.240 nr.450.

Kreuzenkamp 429.

M.A.G. de Man pag.221-224.

Timmerlieden 1627 (43/15)


Gilde-penning Timmerlieden, Vlissingen.


Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36,1 mm.

Vervaardiger: Johannes Looff.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: 1627.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Omschrift:

. WEEST TSAMEN / EENDRACHTICH .

In verhoogd relief, een gekroonde Jacoba kruik,

uit het wapenschild van de stad Vlissingen.

Op de kruik het volgnummer

                    43

Ter weerszijden linten met kwastjes en het

gesplitst jaartal.

      16 / 27

Keerzijde: Binnen een verhoogde parelrand.

Verzameling timmermans-gereedschap.

Waaronder, passer, bijl, schaaf,zaag winkelhaak,

glijmes, beitel en mand.

Linksboven het gegraveerde volgnummer/lidnummer

                                           15
Lit.: Wittop-Koning, Vlissingen pag.72 nr.6.1.

Dirks LXXVIII.20.

Minard-Van Hoorebeke pag.240 nr.450.

Kreuzenkamp 429.

M.A.G. de Man pag.221-224.


___________________________________________


Tinnegieters 


Gilde-penning Tinnegieters, Vlissingen.


Materiaal: Tin.

Massa: 28,41 gram.

Diameter: Ø 28,41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.

Datering: z.j. 1692


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand,

en twee parelcirkels, het omschrift.

· TIENNEGIETERS ·· GIELT ·

In het veld, een tinnegietershamer.

Rechts, een klop/bijmerk Tingietersmerk.

Gekroonde roos met de initialen IPS

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand,

en twee parelcirkels, het omschrift.

· EENDRAECHT ·· HEEFT ·· MACHT ·

In het veld, een schenkkan naar links. Lit.: Wittop-Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden Vlissingen

17 Tinnegieters pag.74 nr.17.1.

Dirks, Gildepenningen CXXXIV.12.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1827
_________________________________________