Onlusten bedwongen 1704

Historiepenning, "Onlusten bedwongen te Middelburg".

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 46,84 gram.

Diameter: Ø 48,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur/ontwerper: Eduard Dishoecke.

Datering: 1704

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een staande Perseus met zijn gevleugeld paard Pegasus.

In de rechterhand een zwaard,

in de linkerhand het afgehouwen slangenhoofd van Medusa.

Op de voorgrond de onthoofde Medusa.

Op de achtergrond, de stad Middelburg met de haven.

Omschrift:

            PERSEI VIRTUTE DEVICTA

Door de dapperheid van Perseus overwonnen.

In de afsnede in twee regels.

    MEDIOB. ZELAND. XXVI

            IAN. MDCCIV

Te Middelburg in Zeeland 16 januari 1704

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Staande op een gekanteelde toren.

De stedemaagd van Middelburg met een vredeshoed op een speer.

Naast haar een gekroonde adelaar met het wapen van Middelburg.

Op de toren.

                   S P Q M

Senatus Populusque Medioburgensis.

De Raad en het volk van Middelburg.

Op de achtergrond het stadhuis van Middelburg,

met soldaten en de gewapende schutterij.

Omschrift:

  HANC TUE/MUR

Dit handhaven wij.

In de afsnede, in twee regels:

        VALET IRRITATA.

             DISHOECKE.  F.

Getergd toont hij zijn kunnen.

Lit.: G. van Loon, Volume 4, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag. 415-416.

Deel deze pagina