Bakenlood Dordtsche Kil 1737


Bodemvondst, Jean-Pierre Schoutens.


Bakenlood, Dordtsche Kil t.w.v. 18 stuiver.

Voor bebakening van de Kil(le).


Materiaal: Lood.

Massa: 9,03 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z/pl. Onbekend (Dordrecht ?).
Datering: 1737


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

In drie regels:

        K·

     I737

     I8 S

De Kille 1737 18 stuiver.


Keerzijde: Blanco.

Normaal een staande leeuw naar links met zwaard en pijlenbundel.


Lit.: Allex Kussendrager, Bakenloden Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden, 2021

De route nà Dordrecht Kil(le)/Dordtsche Kil pag.78 type HK.


_______________________________________________________