Begrafenispenning/wapenschild.


Begrafenispenning met wapenschild.


De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze

penning is onbekend.


Lichte slagbarst.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1,17 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend .

Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.


Voorzijde: Gelegen in een gesicileerd veld.

Een smal en scherp gepunt wapenschild.

In het veld, een klimmende leeuw naar links.
Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Een rechtopstaande ladder met drie sporten.

Symbolisch weergegeven, als toegang tot de hemel.

__________________________________________


Gietboom met 3/4 penningen.

Bodemvondst, private collectie.

Gietboom met drie penningen.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,31 gram.

Afmetingen: 30 mm. x 25,9 mm.

Diameter: Ø Ca. 12,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

Voorzijde: Drie tot vier aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Van boven naar onder.

1) Gefragmenteerd door gietfout.

Gearceerde boord, die een pseudo omschrift voorstelt.

2) Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Wapenschildvormig onderwerp, centraal een punt.

3) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld, drie kruisjes ?

4) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevorkt kruis.

 

Keerzijde: Drie tot vier aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Van boven naar onder.

1) Gefragmenteerd door gietfout.

Gearceerde boord, die een pseudo omschrift voorstelt.

2) Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Niet nader te bepalen thema/onderwerp.

3) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld, een klein kruis met binnencirkel.

4) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een gearceerde boord, die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevorkt kruis.

Verdere studie van deze gietboom met drie tot vier middeleeuwse penningen is nog lopende.

Gietboom met 6 penningen.

Bodemvondst, private collectie.

Gietboom met zes penningen.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 7,06 gram.

Afmetingen: 36,7 mm bovenaan, 38,8 mm onderaan. 33,5 mm hoogte.

Diameter: Ø Ca. 11,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

Voorzijde: Zes aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Van links naar rechts, bovenaan.

1) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een lijncirkel, het veld in drie verdeeld.

Niet nader toe te schrijven onderwerp/thema. Centraal een passer punt.

2) Binnen een lijncirkel, een rond (fictief) wapenschild ?

Centraal een passer punt.

3) Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Binnen een lijncirkel, een rad/wiel motief met zeven spaken.

Centraal een passer punt.

Van links naar rechts, onderaan.

1a) Binnen een lijncirkel, een raster-motief. Centraal een passer punt.

2a) Binnen een lijncirkel, een ster-motief ? Centraal een passer punt.

3a) Binnen een lijncirkel, een rad/wiel motief met dertien spaken.

Keerzijde: Zes aan elkaar vastzittende penningen (Gietboom).

Soortgelijke beeldenaar.

Binnen een lijncirkel.

Een lang glad kruis, de kruisvoeten raken de lijncirkel.

Gekwartiert met telkens een punt/bolletje.

Verdere studie van deze gietboom met zes middeleeuwse penningen is nog lopende.

Penning type "Dieren" Hert.


Penning type "Dieren" Hert/eland.


De juiste functie/datering/aanmaakplaats voor

deze penning is niet gekend


Materiaal: lood.

Bewerking: Gegoten.
Massa: 2,6 gram.
Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een hert met groot gewei naar rechts.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een eland (?) zonder gewei naar rechts._________________________________________

Penning (personage ?) Kruis.

Bodemvondst, Dirk van Hoye.

Archeologische opgraving Antwerpen.

Penning met personage ?

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand, lacune door gietfout. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,8 gram.

Diameter: Ø 18,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1425. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Links een personage met schild en lans (?)

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang glad gevoet kruis.

In de kwartieren telkens drie puntjes/bolletjes.

(Naar model "sterling")

Penning/insigne Kruisweg.

In de rechterhand, een palmtak.

Symbool voor het martelaarschap.

Christus wordt bij het dragen van het kruis geholpen, 

door Simon van Cyrene.

Links een wegkijkend personage.

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

Bodemvondst, Joey Wolf.

Enkelzijdige penning/insigne "De kruisweg van Christus".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Lichte verplooing aan de rand.

Kleine lacune door gietfout.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 24,53 gram.

Diameter: Ø 46,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Gelegen op een gearceerd veld.

De voorstelling van de kruisweg of "Via Dolorosa".

Een staande Christus, met lang kleed.

Op de linkerschouder van Christus het lijdenskruis.

De lange balk naar voren gericht,

en de dwarsbalk naar rechts omhoogkijkend achter de schouders.

Penning kerkgebouw.


Kerkelijke penning/méreau, met kerkgebouw. 


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.Materiaal: Koper legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1,39 gr.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend (Frankrijk).

Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.


Voorzijde: Gelegen in een gestippeld veld.

Kerk met klokkentoren en twee torens.

De toren getopt met een kruis.

De kerk, met toegangsdeur en twee ramen.

De torens telkens een inkomdeur.
Keerzijde: Gelegen in een gestippeld veld.

Een gevoet kruis op een sokkel met drie treden.

Links een wapenschild, met in het veld drie kepers.

Rechts een kerkgebouw/kapel getopt met een kruis.

Tussen het kruis en de kerk, een boom.


_________________________________________

Sint-Andreas kruis.

Bodemvondst, private collectie.

Penning St-Andreas kruis.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,24 gram.

Diameter: Ø 19,85 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Een schuinkruis/St-Andreaskruis.

Ter weerszijden van het kruis, een punt/bolletje.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Een T voorstelling, met op de uiteinden een bolletje.

De onderzijde onder de T armen gearceerd.

Boven de T een driehoek-motief, waarboven twee bolletjes.

Centraal in de letter een (passer) punt.

Pelgrimspenning/insigne H. Cornelius/H.Ghislain.

Bodemvondst, Friso Langen.

Pelgrimspenning/pelgrimsinsigne.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1350-1400. 

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde gladde rand/boord, en lijncirkel.

De aanziende heilige St-Cornelius, in halve lijve.

Gekroond met een tiara/pauselijke driekroon.

Symbolisch weergegeven als: Vader van alle vorsten en koningen.

Bestuurder van de Wereld, en plaatsbekleder van Christus op aarde.

In de rechterhand, een schuin geplaatste patriarchale staf.

In de linkerhand, een hoorn.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde afgeronde gladde rand/boord, en lijncirkel.

Een geknielde persoon/pelgrim met een brandende kaars.

Rechts de attributen van de H.Ghislain.

Een adelaar en een beer.

Beide heiligen werden ingeroepen tegen koorts en andere kwalen waaronder epilepsie, in de middeleeuwen aangeduid met "Sint-Cornelisziekte" of "Cornelisevel". Pikante anecdote ! Vrouwen die niet zwanger werden gingen s'nachts naar de kerk, gewijd aan St-Giselain. Met hun ontblote geslachtsdelen wreven ze over de beer die aan zijn voeten lag. In de hoop om zwanger te worden. 

Zeker hier niet uit te sluiten is de patroonheiligen van het Brugse Sint-Janshospitaal de heiligen Cornelius en Giselenus, vanwege de bijstand aan hulpbehoevenden . Waar ook pelgrims en zieken werden opgevangen en verzorgd.

Handschriften uit het Sint-Janshospitaal uit 1472 en 1476 wordt reeds van een bijzondere devotie tot beide heiligen gesproken.

Sint-Andreaskruis/rad.

Bodemvondst, Paul Blomme.

Penning Sint-Andreaskruis/drie-spaak rad

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,8 gram.

Diameter: Ø 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1275-1425. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde rand/boord in v motief.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een Sint-Andreaskruis/schuinkruis.

Centraal in het kruishart, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde rand/boord in v motief.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een wiel/rad motief met drie spaken.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: J.E.L. Pelsdonk (2003) Pennincxkens van Loode, Type 13. Heelal pag.201 nr.416 Ster met drie benen.

Penning, Eerdepotmaeckers.

Bodemvondst, uit particuliere collectie.

(Gilde) Penning, Eerdepotmaeckers" Aardewerkmakers.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,62 gram.

Diameter: Ø 24,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.14de eeuw. 

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Niet meer leesbaar, pseudo-omschrift.

Centraal in het veld, een steengoedkan naar rechts.

(Gildepenning Eerdepotmaeckers )

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Niet meer leesbaar, pseudo-omschrift.

Een lang glad gevorkt kruis.

In de kwartieren telkens drie ringetjes.

(Naar model "Sterling" )

Lit.: A. Forgeais (1866) Type Métiers pag.149 e.v.

J. Gailliard, De ambachten en neringen van Brugge (1854) pl.4 Eerdepotmakers.

(Zegel, Aardepotwerkers) 

Huismerk, Abdij van Norbertijnen 


Bodemvondst, Joery Tackaert.


Méreau/penning, Norbertijnen.

 

De juiste functie/datering/aanmaakplaats 

voor deze méreau/penning is onbekend.


Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 2,14 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. eind 14de eeuw begin 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het huismerkteken van de orde Norbertijnen.

Staand op een voetstuk, boven op de stang 

de vormgeving van het cijfer 4

Rechts naast het cijfer de hoofdletter P

Centraal op de stang de hoofdletter N

Onderaan in het voetstuk de hoofdletter C

En kan gelezen worden als:

Canonici Ordo Praemonstratensis, of vrij vertaald:

Kloosterorde van reguliere kanunniken 

Premonstratenzers of Norbertijnen.Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De hoofdletter

          T

  (Tumulare ?)

  (Begraven ?)


__________________________________________Huismerk/kruis.


Bodemvondst, Rotterdam.


Penning met huismerkteken.


De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze

penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1350-1450.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrans/boord.

Een huismerkteken (?)Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.________________________________________


Leeuw met toernooihelm/vuurijzer.

Keerzijde: Binnen een versierde boord, of pseudo omschrift.

Een Bourgondisch stokkenkruis, waarop een vuurslag.

Onder de vuurslag, het juweel van de orde van het Gulden Vlies.

Bovenaan, links en rechts van het stokkenkruis versiert.

S vormig motief.

Naar model "Botdrager" (?) naar model Spaanse "Reaal" (?)

Bodemvondst, Ary van Waart.

Penning, Leeuw met toernooihelm/vuurijzer. 

(Periode Filips de Stoute/Filips de Schone)


De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,4 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca.1385-1505. 

Voorzijde: Binnen een brede cirkelrand/boord.

Een leeuw met toernooihelm naar rechts.

De kop lichtjes schuin, naar rechts kijkend.

Penning type "Letter/kruis".


Penning type "Letter/kruis".

(Naar model munt ?)


De juiste functie/datering/aanmaakplaats van

deze penning is onbekend.


Uitgebroken spijkergat.


Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-omschrift voorstelt.

Centraal, de gotische hoofdletter

                         I

Ter weerszijden van de letter een ringetje.


Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld, een glad kruis.

In de kwartieren telkens een punt/bolletje.

Centraal, een passerpunt.______________________________________

Koning/Tours kasteel.


Penning Koning/Tours kasteel.

Engels,- Anglo-Franse (reken) penning.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.Materiaal: Koper legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,46 gr.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend Engeland-Frankrijk.

Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Een aanziende staande koning in een nis/portaal.

De zijkanten van het portaal versiert.

Centraal een puntslag.


Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand en parelcirkel.

Een versierde boord, die een anepigrafisch

schrift voorstelt.

Centraal, voorstelling van een Tours kasteel ?

Getopt met een kruis, onderaan twee ringen

met elkaar verbonden.


____________________________________________

Kelk/leliekruis.


Kerkelijke penning/méreau Kelk/leliekruis.

Communiepenning (?)


Bodemvondst, John van Hooft.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.
Massa: 1,46 gram.
Diameter: Ø 14,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 14de eeuw.
Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord

en lijncirkel.

Een miskelk op voet.

Boven de kelk, een zwevende H. Hostie.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord

en lijncirkel.

Een leliekruis,

waarop centraal een vierpunt ster-motief.
__________________________________________Kloosterpenning (?)


Bodemvondst, uit particuliere collectie.


Kloosterpenning met huismerkteken.

De juiste functie/datering/plaats van dit type penning

is onbekend.


Gefragmenteerd aan de rand door gietfout.

Licht decentrisch gegoten.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.
Massa: 1,82 gram.
Diameter: Ø 13 mm. x 13,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 13de à 14de eeuw.
Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

In het veld, een huismerkteken (?)


Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een glad smal kruis.

Gekwartierd met letters/symbolen (?)

Centraal, een passer punt.
___________________________________________

Penning, Kromstaf (?)


Bodemvondst, Tom Devos.


Penning Kromstaf/kruis.

Klooster/abdij penning.


De juiste functie/datering/plaats van deze penning

is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,9 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 15de eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde rand/boord.

Die een anepigrafisch schrift voorstelt.

Een kromstaf naar links.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord. 

Een lang glad kruis.

Gekwartierd met de gotische letter

                     

De letter gelezen naar de rand. 

Centraal passer punt.

__________________________________________

Tolpenning scheepvaart (?)


Bodemvondst, Dominique Quipor.


Tol/betaalpenning scheepvaart ?


Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze

penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.
Massa: 3,9 gram.
Diameter: 16 mm.
Datering: z.j. Ca. 1350-1450.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.
De gotische letter.

             𝖌

Rechts van de letter, een anker (?)

Anker met enkele lepelarm, gladde schacht met roering.Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een schuinkruis, met centraal een open rond kruishart.

Gekwartierd met een ruitvormig patroon.


________________________________________