Hoedenmakers 1622

Gildepenning, Hoedenmakers.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1622

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapen.

                    I6  /  22

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Centraal, een hoge bolle hoed.

Geklopt volgnummer/lidnummer.

                    I2

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 9 Hoedenmakers  pag.50 nr.9.1. (Dit exemplaar)

Collectie Nederlandse Bank Identificatie PA49

Hoedenmakers 1713

Gildepenning, Hoedenmakers.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1713

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Het gekroond stadswapen van Amsterdam.

Onder het wapen een platte hoed.

Omsloten met een open vruchtdragende laurierkrans.

Onderaan samengebonden, met een lint.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

In drie regels gegraveerd.

  Jan

Beeck

1713

Voorgaand jaartal, weggekrast.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 9 Hoedenmakers  pag.50 nr.9.3.

Dirks, IV.31.

Keuzenkamp, 85.

Minard-Van Hoorebeke, Discription de méreaux et jetons de présence, etc.Gildes et corps de métiers églises, etc. Amsterdam pag.29-30 nr.31.

Hoender-, Konijn-, en vogelverkopers 1622

Enkelzijdige gildepenning, Hoender-, Konijn en vogelverkopers.

Wildhandelaars.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam (?).

Datering: 1622

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Drie lopende hazen in driehoek geplaatst.

Het jaartal driehoekig weergegeven.

ANNO / 16 / 22

Keerzijde: Blanco.

Voor gravering van het gildelid.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de métiers églises, etc. (Gent 1878) Amsterdam, pag.20 nr.9.

Dirks, 136.2.

 

Hoenderkopers, Gildekamer.


Gildepenning, Hoenderkopers.

Gildekamer, penning voor overlieden.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1766-1780


Voorzijde: Binnen een lauwerkrans.

Gelegen in een geciseleerd veld.

Een haan naar rechts gewend.

De kop naar links.


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In zes regels tekst:

     Dese Penning

       hoort aan de

Hoederkoopers Gilde

  kamer, en moet op

     ditto blijven, tot

         Amsterdam
Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden,

Amsterdam pag. 67 nr. 35.2.

Dirks, Gildepenningen XII.127.

Amsterdam Museum, Identificatie PA 52.

___________________________________________

Hoender-, konijn en vogelverkopers 1803

Gildepenning, Hoender-, Konijn en vogelverkopers.

Op naam van H. Kloekjes.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 18,45 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1803

Voorzijde: Binnen een bladerkrans.

Een haan naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Een vogel/duif naar rechts.

In drie regels.
  H. Kloekjes

  19 Januarij

      1803

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag. 67 nr. 35.1.

Dirks, Gildepenningen IV.32-33.

Keuzenkamp, 177-177c.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-73.

Houtzaag-molenaars 1720


Gildepenning Houtzaagmolenaars,

op naam van Iperus Amelant.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1720.


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een windmolen, met onbedekte wieken.

Aan de molen een overdekte houtzagerij.

Centraal, een passerpunt.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In twee regels tekst, en het jaartal.

                     Iperus

                   Amelant

                       I720.


Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam,

33. Houtzaagmolenaars pag.66 nr.33.1.

Dirks, Gildepenningen IV.34.

Amsterdam Museum, Identificatie PB 105.________________________________________


Huidenkopers, Looiers en Schoenmakers (27)

Gildepenning, Huidenkopers, Looiers en Schoenmakers.

Gegraveerd.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1664

Voorzijde: Binnen een lijncirkel

Een in twee verdeeld veld.

Op het bovenste veld een ossenkop, iets naar links gewend .

In het onderste veld een schoen naar links.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel

Het lidnummer/volgnummer.

                   N° 27

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam pag.62 nr.24.1.

Dirks, IV.36.

Huidenkopers, Looiers en Schoenmakers (2)


Gildepenning, Huidenkopers, Looiers en Schoenmakers.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 6,76 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Een in twee verdeeld veld.

Op het bovenste veld, het gekroond wapenschild van

Amsterdam gehouden door twee leeuwen.

In het onderste veld een schoen naar links.
Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Een in twee verdeeld veld.

Op het bovenste veld.

Een mes en een gekroonde els.

In het onderste veld.

Het lidnummer/volgnummer.

                      2Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam

24. Huidenkopers, Looiers, Schoenmakers

pag.62 nr.24.2.

Dirks Gildepenningen, IV.35.

Nationale Numismatische Collectie, PA 145.


____________________________________________


Kleermakers, Heindrick Tijssen 1657

Uit particuliere collectie.

Gildepenning, Kleermakers.

Licht geframenteerd aan de rand. 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1657

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een openstaande kleermaker-schaar.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde naam van het gildelid.

            Heindrick

         Tijssen

         1657

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 21.Kleermakers. pag.60 nr.21.2.

Minard-Van Hoorebeke, pag.27 nr.25.

Kleermakers, Gerrit van Der Linde.

Bodemvondst (Sluis), Jean-Pierre Schoutens.

Gildepenning, Kleermakers.

Pengat voor ophanging, inslag mespunt. 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een openstaande kleermaker-schaar.

Tussen de schaarogen, een pengat.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De gegraveerde naam van het gildelid.

(Zonder datering)

     Gerrit van

     Der Linde

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 21.Kleermakers. pag.60 nr.21.2.

Minard-Van Hoorebeke, pag.27 nr.25.

Kleermakers 1710 (O)

Gildepenning, Kleermakers.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. 1710

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een openstaande kleermaker-schaar.

Links van de schaar de letter

O

Wijk Oost.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel

Het gegraveerde gildelid in twee regels.

    KLAES

   LiTMAR

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 21.Kleermakers. pag.60 nr.21.3.

Dirks, IV.38-39.

Keuzenkamp, 88.501 (Onbekende plaats)

Minard-Van Hoorebeke, pag.26-27 nr.24.

De stad was in vier wijken verdeeld, N(oord), O(ost), W(est) en S(uid).

Kleermakers (W)

Bodemvondst, Roy Aartsen.

Gildepenning, Kleermakers (Amsterdam West).

Op naam van Arnout Dyckman.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1690-1720

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een openstaande kleermaker-schaar.

De schaarmessen naar boven gericht.

Links van de schaar de letter

     W

Wijk West.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel

De gegraveerde naam van het gildelid in twee regels.

    ARNOVT

   DYCKMAN

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 21.Kleermakers. pag.60 nr.21.3.

Dirks, IV.38-39.

Keuzenkamp, 88.501 (Onbekende plaats)

Minard-Van Hoorebeke, pag.26-27 nr.24.

De stad was in vier wijken verdeeld, N(oord), O(ost), W(est) en S(uid).

Kleermakers 1768


Gildepenning, Kleermakers .

Op naam van Johannes Goudenberg.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 47,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1768


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een openstaande kleermaker-schaar.

De schaarmessen naar boven gericht.

Open schaarogen.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel

De gegraveerde naam van het gildelid en jaartal.

                         Johannes

                      Goudenberg

                             J768Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam

21.Kleermakers. pag.60 nr.21.3.

Dirks Gildepenningen, IV.38-39.
____________________________________________


Koek-, Beschuit en Pasteibakkers 1694Gildepenning, Koek-, Beschuit en Pasteibakkers.

Op naam van Willem Westrik.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 9,13 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1694


Voorzijde: Binnen een in twee verdeeld veld.

Bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee leeuwen.

Onderaan gegraveerd, het gildelid.

                    Willem

                   Westrik


Keerzijde: Binnen een versierde boord.

In zes regels tekst.

       T' KOECK

    BESCHUYDT

             EN
PASTEYBACKERS

         GILDT
          1694Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam

32.Koek-, Beschuit en pasteibakkers pag.66 nr.32.1.

Dirks, Gildepenningen XIV.152. XVI.171.

Keuzenkamp 102-104.

Amsterdam Museum, Identificatie PA 2770


_________________________________________
Koek-, Beschuit en Pasteibakkers 1789

Gildepenning, Koek-, Beschuit en Pasteibakkers.

In 1693 afgescheiden van de Broodbakkers. 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 11,16 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1789

Voorzijde: Binnen een in twee verdeeld veld.

Bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee leeuwen.

Onderaan gegraveerd, het gildelid.

     Henderik

      Simons

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

In zes regels tekst.

      T' KOEK

    BESCHUYT

         EN 
PASTEYBAKKERS

       GILDT
        1789

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 32.Koek-, Beschuit en pasteibakkers  pag.66 nr.32.1. 

Dirks, Gildepenningen XIV.152. XVI.171.

Keuzenkamp 102-104.

Koek-, Beschuit en Pasteibakkers 1747Gildepenning, Koek-, Beschuit en Pasteibakkers.

In 1693 afgescheiden van de Broodbakkers.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 19,59 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1747


Voorzijde: Binnen een in twee verdeeld veld.

Bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee leeuwen.

Onderaan gegraveerd, het gildelid.

            C. VEEGERS

                MR 1734

              OVERMAN 
                   1747


Keerzijde: Binnen een versierde boord.

In zes regels tekst.

         KOEK

    BESCHUYT

           EN
PASTEYBAKKERS

         GILD

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 32.Koek-, Beschuit en pasteibakkers pag.66 nr.32.1.

Dirks, Gildepenningen XIV.152. XVI.171.

Keuzenkamp 102-104._________________________________________

Kompas en zeilmakers 1740

Gegraveerde gildepenning  "Kompas-, zeilmakers".

Op naam van  Cornelis Zeeman.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 11,81 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1740.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een strak zeil met 5 lussen en vier linten.

Omschrift:

28 Octob= 1740

Cornelis Zeeman

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een plat kompas in een doosje.

Het doosje gearceerd.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 37 Kompasmakers pag.68 nr.37.1. (dit exemplaar)

Dirks, III.27 en XIII.135.

Keuzenkamp, 78-80.

Gegraveerde gildepenning  "Kompasmakers".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. midden 18de eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gearceerd zeil met vier lussen.

Centraal, een kompas.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De naam van het gildelid, in twee regels.

CORNELIS

BRVYNEEL

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 37 Kompasmakers pag.68 nr.37.2.

Dirks, III.28.

Keuzenkamp, 79.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.36 nr.43.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

Kompasmakers/zeilmakers (1740)

Gildepenning  "Kompas-, en Zeilmakers".

Gegraveerd.

Geen tenaamstelling of datering.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1740

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gearceerd zeil met vier lussen.

Rechts op het zeil vier bindtouwtjes

Centraal, een passer punt.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een plat kompas in een doosje.

Het doosje gearceerd.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 37 Kompasmakers pag.68 nr.37.1.

Dirks, III.27 en XIII.135.

Keuzenkamp, 78-80.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.36-37 nr.44.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

De naam van het gildelid en datering kunnen zowel op de voorzijde als op de keerzijde staan. Mogelijks de aantoning welk beroep de persoon/gildelid juist uitoefende binnen de gilde. Bijzonder stuk, zonder tenaamstelling. 

Kompasmakers/Zeilmakers.

Gildepenning  "Kompas-, en Zeilmakers".

Gegraveerd.

Geen tenaamstelling of datering.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. midden 18de eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gearceerd zeil met vier lussen.

Centraal, een passer punt.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een plat kompas in een doosje.

Het doosje gearceerd.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 37 Kompasmakers pag.68 nr.37.1.

Dirks, III.27 en XIII.135.

Keuzenkamp, 78-80.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.36-37 nr.44.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

De naam van het gildelid en datering kunnen zowel op de voorzijde als op de keerzijde staan. Mogelijks de aantoning welk beroep de persoon/gildelid juist uitoefende binnen de gilde. Bijzonder stuk, zonder tenaamstelling. 

Korenlichtermans 1715

Gegraveerde gildepenning Korenlichtermans.

Op naam van Hendrik Kornelisz Molenaar.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,2 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1715

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een gekroonde korenlichter, waarboven

           Ligtermans Gilt

Keerzijde: Gelegen op het veld. 

In vijf regels:

    Hendrik

  kornelisz

  Molenaar

den 14 Iunÿ

    I7I5

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 25.Korenlichtermans pag.63 nr.25.4.

Dirks, VI.60.62.

Keuzenkamp, 144-147.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.44 nr.62-63.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.