Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/01)

Bodemvondst, Vincent van Zandwijk.

Penning type "Adelaar/kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

En uitgestrekte poten & klauwen.

De adelaars-kop naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbellijnig kruis,

met in de kwartieren, telkens een drieblad.

Omschrift tussen de kruisarmen:

GLI / AN / CI. / IO

Centraal een (passer) punt.

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/02)

Bodemvondst, Nigel.

Penning type "Adelaar/kruis".

(Naar model Denarius, Halen/Brabant ?)

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

En uitgestrekte poten & klauwen.

De adelaars-kop naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een breedarmig gevoet kruis.

In de kwartieren, rozet en letters ?

Centraal een (passer) punt.

 Lit.: Vanhoudt, naar model G 126 ?

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/03)

Bodemvondst, Romain Van Craeyenest.

Penning type "Adelaar/kruis".

Mogelijks naar model Maille van Loo of Maille van Aire sur la Lys

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 2,3 gram.
Diameter: 16,52 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De adelaars-kop naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel.

Een pseudo-omschrift ? (niet meer leesbaar)

Een kort glad kruis,

met in de kwartieren, telkens een letter/drieblad.

Centraal een (passer) punt.

Lit.: Vanhoudt G 2443. 

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/04)

Penning type "Adelaar/kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,84 gram.
Diameter: Ø  20,18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De adelaars-kop naar links gewend.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een gevoet glad kruis.

De kruisvoeten in kleine bolvorm.

In de kwartieren, telkens twee bolletjes/punten en punt cirkel.

Penning "Adelaar/kruis" (A-K 13/05)

Bodemvondst, Hans Van Nieuwenhuyze.

Penning type "Adelaar/kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand, lacunes door gietfout. 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 12 gram.
Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De adelaars-kop naar links gewend.

Boven de vleugels, een drielobbig blad op steeltje. 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een slank gelijnd gelelied kruis.

In de kwartieren telkens, een drielobbig blad op steeltje. 

Penning "Adelaar/wapenschild".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type "Adelaar/wapenschild".

Geknipt naar kwart penning.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.
Massa: 0,30 gram.
Diameter: 10 mm. Oorspronkelijk 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een tweekoppige adelaar, met wijd gespreide vleugels.

De vleugels, en borst gearceerd.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een (Fictief) wapenschild.

Gearceerde balken in het veld.

Penning naar model "Brabantse denier".

Bodemvondst Marcel (MJ XP BVW)

Imitatie van een zilveren Brabantse Denier, Type aanlegsteiger uit Brussel.

Ook bestaat hier de mogelijkheid, dat dit om vals geld gaat.

En mag deze optie niet uitgesloten worden.
Dergelijke penningen van een lood/tin legering glanzen als zilver, direct na het gieten.


Materiaal: Lood.
Massa: 1,38 gram.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, een aanlegsteiger.
Bestaande uit twee evenwijdige, 

in het midden naar elkaar toe gebogen geparelde lijnen, 

met vijf dwarsbalken.
Langs beide zijden, versiert met een waaiervormig teken met drie armen. 
Mogelijks rechts boven vergezeld van een letter (?)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel , een kruis, 

met in de armen volle lijnen, 

in de kwartieren versiert met twee bolletjes die op een staafje liggen.


Lit: Aimé Haeck 252.2.9b31/variant 254; De Witte, 100, 130. 

Byzantijnse tessera/amulet.

Uit de collectie, Dimidov.

Byzantijnse enkelzijdige tessera of amulet.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 5,75 gram.
Diameter: 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. Heilig land ?
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw. 


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Epigramatisch inscriptie in vier regels.

CYRA /  ΛΛA / BEΛΛ EX / IN

Versiert met magische of gnostische edelstenen en amuletten.


Keerzijde: Blanco.

Penning "Christus".

Enkelzijdige penning/insigne "Christus".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Lichte (plooi) barst, gefragmenteerd aan de rand. 

Materiaal: Lood.
Massa: 2,12 gram.
Diameter: 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. eind 13e begin 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelrand.

Aanziend Christus hoofd.

Aangezicht met baard.

Keerzijde: Gietpatroon van de mal.

Penning naar model "Denier"

Bodemvondst, Arjen van den Kerchove.

Penning naar model Denier, Jan I (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning, is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel. 
Een lang uitgerekt wapenschild.

Staande leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekruld.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel , 

een smal gelelied kruis.

 

 

Penning naar model "denier" Guy de Thouars (?)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning naar model denier Guy de Thouars.

Hertogdom Bretange (Fr)

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 6,50 gram.
Diameter: 18,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Nantes ?)
Datering: z.j. Ca. 1186-1213


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

I I . A . И . C . R . E

En kort gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Groot geankert kruis.

Lit.: Alexis Bigot, Provenance Le Reheu PI VIII,5 146; Jez. 34 e.v.

Penning naar model "Denier" (Jan I ?)

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

Penning naar model Denier, Jan I (?)

De juiste functie/datering/plaats van deze penning, is niet gekend.

Restanten uit gietmal, nog aanwezig.


Materiaal: Lood.
Massa: 0,55 gram.
Diameter: 7 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?)
Datering: z.j.  eind 13e eeuw.


Voorzijde: Binnen een (parel)cirkel. 
Een lang uitgerekt wapenschild.

Staande leeuw, naar links gewend.

De staart naar binnen gekruld.


Keerzijde: Binnen een (parel)cirkel.

Een glad kruis.

In de kwartieren, niet nader te bepalen letters.

 

Lit.: Vanhoudt G 175. 

Méreaux naar model "Denier Melgueil"

Penning naar model Denier van Melgueil.

Graafschap Melgueil, bisdom Maguelonne.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,4 gram.

Diameter: 16 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Languedoc).

Datering: z.j. Ca. 12e à 13e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een samengesteld kruis,

bestaande uit een fascia en twee standaarden/bolsters.

Linksboven, onder de kruisarm een punt/bolletje.

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Op het veld, vier ringen.

De stad Maguelonne, gesticht door de Visigoten, werd verwoest door de Franken in 737. De bisschoppen zochten hun toevlucht op de plaats Subtantion die nu is verdwenen. Maguelonne werd opgevolgd door bisschop Arnaud (1030-1060). In 1172 ging het graafschap Melgueil in handen van het huis van Toulouse. Het productieprivilege behoorde toe aan de graven van Melgueil die, geruïneerd, hun rechten afstaan ​​aan paus Innocentius III, die hen op 14 april 1215 overgaf aan bisschop Willem III van Autignac (1204-1216). Bijgevolg was het graafschap Melgueil in handen van de bisschoppen van Maguelonne. Deze bisschoppen moesten worden geconfronteerd met de opkomst van het huis van Aragon dat net in het bezit van Montpellier was gekomen. Vanaf 1293 installeerde Philippe IV een werkplaats in Sommières die in 1356 naar Montpellier werd overgebracht. De bisschoppelijke zetel zal worden afgeschaft in 1536 en zal worden gevestigd in Montpellier.

Penning naar model "Denier" (Rijsel ?)(DR 13/01)

Bodemvondst, Marc Swinnen.

Penning naar model Denier, (Rijsel ?)

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,96 gram.

Diameter: 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1180-1220

Voorzijde: Drie bolletjes/punten, een lelie voorstellend.

Omsloten, door een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

 

Keerzijde: Kort gevoet kruis,

Telkens een bolletje in de kwartieren.

Centraal een (passer) punt.

Omsloten, door een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Lit.: Vanhoudt G 2459; Les mailles de Flandres M 350.

Penning naar model "Maille" (Rijsel ?)(MR 13/02)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning naar model Maille, (Rijsel ?)

Decentrisch gegoten.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,52 gram.

Diameter: 12,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1220-1259

Voorzijde: Centraal een lelie (?)

Omsloten met een versiering.

Afwisselend V / C

Keerzijde: Lang glad kruis.

In de bovenste kwartieren, een punt/bolletje.

In de kwartieren, telkens een V

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Vanhoudt G 2461; Les mailles de Flandres M368.

Penning naar model "Maille" (Rijsel ?) (MR 13/03)

Bodemvondst, John El Oso.

Penning naar model Maille, (Rijsel ?)

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,4  gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1220-1259

Voorzijde: Binnen een gearceerde brede boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lelie (?) op het veld.

Deel deze pagina