Armenpenning/raadsteken, Kampen.

Bodemvondst, Gj Bras.

Armenpenning of raadsteken voor de stad Kampen.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 2 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Kampen.

Datering: z.j. Ca. 1590-1600.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De stadspoort van Kampen, afgebeeld zonder daken.

Onder de doorgang, een schuin naar links geplaatst klein wapenschildje.

Omsloten met een dubbele parelcirkel.

. . C . ✶ . A . ✶ . P . .

Mogelijks kan dit vertaald worden als:

Campen / Armen / Penning

Keerzijde: Centraal op het binnenveld.

Een klauwende staande leeuw, naar links gewend.

De staart naar buiten gekeerd.

Omsloten met een dubbele parelcirkel.

C I V I T A T I S

Wat wil zeggen: Van de stad.

Lit.: Arend Pol, De Beeldenaar, september/oktober 1989, Munt of penning.  pag. 160-163; Verkade, plaat 219 afb. 4.; Kees Pannekeet, Token ? van Kampen; J.C. van der Wis-T. Passon, 2.30.76.

Drappeniers 1711.


Gildepenning, Drappeniers, op naam van

Jan van Aemesvoort.Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm. 
Aanmaakplaats: Kampen.
Datering: 1711


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een gekroonde weversspoel.

Onderaan een lakenkam.

Centraal, een passer punt.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In twee regels tekst en jaartal.

     IAN  VAN

AEMESVOORT


           I7II_____________________________________


Korenpenning. (punt-cirkels)

Bodemvondst Kampen, uit de collectie Marco van der Harst.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 27 mm. x 27 mm. x 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Kampen.

Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een driehoekig plaatje.

Binnen een centrale binnencirkel.

Stadspoort met drie torens.

Omsloten met het omschrift:

CIVITAS CAMPENSIS

Stad Kampen.

Keerzijde: Gelegen op een driehoekig plaatje.

Binnen twee geparelde cirkels.

Een gladde cirkel, met centraal een punt/bolletje.

Lit.: Allex Kussendrager en Marco van der Harst, Graanpenningen/Koren accijns loden. Kampen; Corst Jordens 1480/5.

Dergelijke korenpenningen werden gebruikt als soort van exportvergunning om koren uit te voeren in periodes van schaarste. 

Het is dus geen graanloodje voor de controle van de impost op het gemaal. 

De cirkels staan voor een graanmaat (hoeveelheid graan) maar het is onduidelijk welke graanmaat een cirkel is.

Raadsteken/presentiepenning ?

Uit de collectie Marco van der Harst.

Raadsteken/presentiepenning ?

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 4,43 gram.

Diameter: Ø 18,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Kampen.

Datering: z.j. Ca.16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, het omschrift.

 CIVITAS  CAMPENSIS

Stad Kampen.

Centraal, op het veld.

Stadspoort met drie torens.

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

Op het veld,

Een halve cirkel / letter U (?)

Tussen de benen een bolletje/punt.

Bovenaan de letter

R

Deel deze pagina