Kleermakers 1666-1796

Gildepenning "Kleermakers" en "Wollenaaisters".

Op naam van Jan Kubbenga.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1796


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een geopende klaarmakersschaar.

Ter weerszijden van de schaar, het gesplitste jaartal.

                 I6  /  66

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In drie regels, het gegraveerd gildelid en jaartal.

            IAN

         KUBBENGA

          J796

Jan Kubbenga 1796 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Groningen 2.Kleermakers pag.133 nr.2.1.

Dirks, Gildepenningen. CXXX.2.

Keuzenkamp, nr.3-4.

© Collectie, Groningermuseum. Objectnr. 0000.3957.

De Kleermakersgilde had een kapel in de kerk van het Jacobijnerklooster te Groningen, bij de gilde waren de wollenaaisters ondergebracht. Kleermaker Jan Kubbenga was gehuwd met Margaretha Kuilenborg.

Schoenmakers en Leerlooiers 1716 (62/6)

Gildepenning Schoenmakers en Leerlooiers.

Voorzien van een pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1716


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een staande Sint-Crispinus, in bisschoppelijk gewaad en mijter.

In de rechterhand, een kromstaf.

In de linkerhand, een els.

Ter weerszijden van de heilige het volgnummer/lidnummer.

                     62  /  6

Centraal, een passer punt.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In zeven regels.

MICHiEL VAN LiNGEN

   ALS OLDERMAN
 iAN iACOBS ENDE

GEERT VAN RECKEN

  ALS HOVELiN

GEN IN DER TijT

      i7i6

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Groningen 6.Schoenmakers en Leerlooiers pag.135 nr.6.2.

Dirks, Gildepenningen. CXXXI.4.

Keuzenkamp, 17.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie 1956-0352.

De Groninger Gilden, nr.12.

Schuitenschuivers 1792

Gildepenning Schuitenschuivers/Schuitenschuimers.

Op naam van A.G. De Wit.

Voorzien van een pengat voor ophanging.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1792.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een scheepsanker met gebogen armen.

Op de ankerarm, scherpe lepels. 

De roering gearceerd.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Het gegraveerde gildelid en jaartal in drie regels.

             A : G :

            De Wit

             I792

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Groningen 4.Schuitenschuivers pag. 134 nr.4.1.

Dirks, Gildepenningen. CXXXI.8.

Keuzenkamp, 18-20.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00229.

De Groninger Gilden. In het Groninger museum voorts 31 tinnen penningen, met een koord aan elkaar gebonden, alle voorzien van namen en jaartallen tussen 1792-1798.

Smedengilde.


Enkelzijdige penning Smedengilde.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Groningen.

Datering: z.j. Ca. 1754-1795.Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

De gemijterde Eligius van Noyon/Sint-Elooi.

In de linkerhand een schuingeplaatste kromstaf.

In de rechterhand een gekroonde smidshamer.

Links van de heilige, een aambeeld

en gekruiste smidstangen.

Boven het aambeeld, in twee regels tekst.

                           Smits

                            Gilt


Keerzijde: Blanco, afgevijlde letters.


Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

Groningen 9.Smeden. pag.135 nr.9.1.

Collectie Nederlandsche Bank, Identificatie GP-00226.


_____________________________________________Smeden 1717


Gildepenning "Smeden".

Op naam van Albert Hindricks.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Keerzijde vermoedelijk afgevijld van

een bestaande (Lutherse ?) penning.

Massa: 7,16 gram.

Diameter: Ø 31,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen (?).

Onzeker, ook mogelijks Leeuwarden (?)
Datering: 1796


Voorzijde: Binnen een twee gladde cirkels.

Een pelikaan op nest, de pelikaan pikt in eigen borst.

Voor het voeden van zijn jongen met bloed.

Op het lijf, de letter P


Keerzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift:

: Albert : Hindricks : Smidt : J7J7

In het veld, een huismerk met smidshamer.

Centraal een passer punt.


Lit.: Geen vermelding in:

D.A. Wittop Koning, en  Dirks, Gildepenningen. 
________________________________________Tappers 1767

Bodemvondst, Peter Bakker.


Gildepenning Tappers- en herbergiers.

Op naam van Jakop Tiddens.

Voorzien van een pengat voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,60 gram.

Diameter: Ø  36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Groningen.
Datering: 1767.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een bierkan tussen een fluitglas en een kroes.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In drie regels:

   Jakop

  Tiddens

   1767

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Groningen 10.Tappers pag. 136, 10.1.

Dirks, Gildepenningen. CXXXII.17.

Groninger Museum,De Groninger Gilden 85-86.

Volgende namen zijn bekend:

Egbert Tiddens 1755

Harm Weenengh 1794

Jan van der Tuin 1804

H Bruins 1806

Jakop Tiddens, was kastelein van de "Beurs", (naast de Korenbeurs) in Groningen.Dit was ook een koffiehuis waar handelaars samenkwamen en waar allerlei pamfletten en openbare verkopingen werden gedaan. Het pand werd later verbouwd.

Deel deze pagina