Begrafenispenning Huurkoetsiers

Begrafenispenning, "Huurkoetsiers" 's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1715.

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Een koets, rijdend over een hobbelig weg.

Getrokken door twee paarden naar links.

Op de bok, een koetsier met in de rechterhand een zweep.

In de linkerhand de teugels vasthoudende.

Boven de de koets.

ANNO ❀ I7I5 ❀

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

In zes regels tekst, het volgnummer/lidnummer gegraveerd.

     BEGRAFENIS
       PENNING
            VAN 
       COETSIERS
           BUSSE
            N° 62

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage 11.Huurkoetsiers pag.107 nr.11.1.

Dirks, XLVI.19.
Minard-Van Hoorebeke, Foutief opgegeven  als Amsterdam pag.71 nr.117.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie 1954-0106. 

Bierdragers 1712 (Begrafenispenning)


Begrafenispenning, Bierdragersgilde

's Gravenhage/Den Haag.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1712.


Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Gaande naar links op een geplaveide straat.

Een lijkstoet van acht dragers.

Dragende een lijkbaar met afhangend lijkkleed.

De dragers gekleed in lange rouwmantel met hoed.

Boven de lijkstoet.

· MEMENTO · MORI ·

   Denk aan de doodKeerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Bovenaan het volgnummer/lidnummer.

                          : I2 :

In dier regels tekst en jaartal.

            . DE . BIER .

                 * W *

             . BUSSE .

               A° 1712

     De Bierwerkers Busse


Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage 10.Bierdragers pag.107 nr.10.1.

Dirks, XLVI.18.
Keuzenkamp 313.

Haags Historisch Museum, Identificatie 1960-0002-PEO


________________________________________Bierdragers 1712

Gildepenning, Bierdragers 's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1712.

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Twee werklieden met hoed en klompen, naar links.

Lopende op een betegelde vloer.

Dragende aan een draagstok met ketting, een bierton.

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Bovenaan tussen vier puntjes het volgnummer/lidnummer.

: 57 :

In vier regels.

. DE . BIER .

    * W *

 . BUSSE .

 A° 1712

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage 10.Bierdragers pag.107 nr.10.1.

Dirks, XLVI.18.
Keuzenkamp 313.

Hoedenmakers of St-Jacobs 1653


Gildepenning, Hoedenmakers of Sint-Jacobs 

Gravenhage/Den Haag.


Gegraveerd volgnummer/lidnummer.


Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1653


Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord,

en parelcirkel, het omschrift:

·S·IACOP·MET·V·SCHELPEN·

  GODT·WILT·ONS·HELPEN

In het veld, Sint-Jakob van Compostella naar links.

Gekleed met pelgrimsmantel en hoed.

In de beide handen een pelgrimsstaf.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitste jaartal:

                                  I6  /  53


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In zes regels, met lidnummer/volgnummer.

                   W.V GROEN·D

                   ·P. MEIIEVR·H

                 ·A.V. HEYDEN·H

                 ARV·LEVWEN·H

                         ·N° I7

                 VERLIES : VI STLit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage 6.Hoedenmakers od St Jacobs pag.106

nr.6.1.

Dirks, Gildepenningen XLII.2.
Keuzenkamp 315._____________________________________________

Huurkoetsiers (Begrafenispenning) 1750

Begrafenispenning, gilde Huurkoetsiers.

Ingeslagen volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1750.

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een lijkbaar, met lijkkleed.

Boven de lijkbaar, het volgnummer/lidnummer.

N° II

Omschrift:

DRAAGHE PEИGEN

Draagpenning.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Centraal het jaartal

1750

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage pag.107 enkel jaartal 1715 opgegeven.

Kleermakers 1650 (29)

Gildepenning, Kleermakers of Sint-Jans  's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. 1650

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Gelegen op een kleermakersnaald.

Een grote gekroonde openstaande kleermakersschaar.

Ter weerszijden van de schaar de letters

  S  /  I

Sint-Jans.

Omschrift:

GEBROEDERS . V . S . IAN . BIET . MALKANDER . DE . HANT . I . DOTSNOT . EN . I . BRANT .

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een gesloten bladerkrans, onder en boven dichtgemaakt met een rozet.

In vier regels, en het gegraveerd lid-, volgnummer.

                APSENT

             6 . STWERS

           VORT . VERLIS

            IO . STWERS

                  29

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage 3 Kleermakers of St Jan. pag.105 nr.3.1.

Dirks, XLIII.5.

Keuzenkamp, 316.

Begrafenis-penning Kleermakers of St-Jans 1710

Begrafenispenning, Kleermakersknechts of Sint-Jans  's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. 1650

Voorzijde: Binnen een touw/kabelcirkel boord.

Omschrift:

 BEGOИEИ DEИ . 14 IAИUWARI I7I0

Tussen een geopende schaar en een strijkijzer.

                  . KNECHTS .

            VAN DE KLE .

            MAKERS BOS

Keerzijde: Binnen een touw/kabelcirkel boord.

Omschrift:

. MEMENTO .  /  . MORI .

Denk aan de dood.

Gaande op een geplaveide weg.

Een lijkstoet van acht dragers naar links.

Dragende een lijkbaar met lijkkleed.

De dragers gekleed in lange mantel en hoed.

Boven de lijkkist, het volgnummer/ lidnummer.

                            : 6 :

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage 3 Kleermakers of St Jan. pag.105 nr.3.2.

Dirks, XLIII.5.

Keuzenkamp, 317.

Minard-Van Hoorebeke, pag.109 nr.190.

Collectie Nederlandse Bank Identificatie GP-00150.

Kleermakers of St-Jans 1715 (15)


Gildepenning, Kleermakers of Sint-Jans.

's Gravenhage/Den Haag.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1715.


Voorzijde: Binnen een touw/kabelrand.

Sint-Jan in bisscoppelijke kledij naar links.

In de rechterhand, een kleermakersschaar.

Omschrift:

A° I7I5 . S / . IAИ .


Keerzijde: Binnen een touw/kabelrand.

Een naar rechts gaande persoon met hoed.

In de rechterhand, een stuk stof.

De linkerhand naar voren gericht.

Onder het linkerhand het volgnummer/lidnummer.

BUSE / И° / j5

Omschrift :

U . P . UAИ . KLE /M . KERSK .Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse ambachtsgilden, 's Gravenhage

3 Kleermakers of St Jan. pag.105 nr.3.3.

Dirks, Gildepenningen XLIII.4.

Keuzenkamp, 318.

Minard-Van Hoorebeke, pag.109 nr.189._________________________________________


Kleermakers of St-Jans 1715 (71)

Gildepenning, Kleermakers of Sint-Jans.

's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1715.

Voorzijde: Binnen een touw/kabelrand.

Een staande Sint-Jan naar links.

In de rechterhand, een kleermakersschaar.

Omschrift:

A° I7I5 .  S  /  . IAИ .

Keerzijde: Binnen een touw/kabelrand.

Een naar rechts gaande persoon met hoed.

In de rechterhand, een stuk stof.

De linkerhand naar voren gericht.

Onder het linkerhand het volgnummer/lidnummer.

BUSE  /  И°   /  7I

Omschrift :

U . P . UAИ . KLE /M . KERSK .

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage 3 Kleermakers of St Jan. pag.105 nr.3.3.

Dirks, Gildepenningen XLIII.4.

Keuzenkamp, 318.

Minard-Van Hoorebeke, pag.109 nr.189.

Knopenmakers en Passementwerkers 1646

Gildepenning, Knopenmakers en Passementwerkers 's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1646

Voorzijde: Binnen een gearceerde rand/boord, en lijncirkel.

Het omschrift:

PENNING . V . S . FRANSISCVS . GILT .

Centraal in het veld;

een gekroonde artisjok (?)

Ter weerszijden het gesplitst jaartal.

           i6  /  46

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Een passement, bestaande uit een touw met lus met afhangende kwastjes.

Een verbonden lint met drie afhangende kwastjes.

Onderaan de gotische letter en volgnummer/lidnummer.

                       A°

                 I3

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage  2.Knopenmakers en Passementwerkers pag.104 nr.2.1.

Collectie Nederland, Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie GP-00153.

Knoopmakers en passementwerkers 1711


Gildepenning Knopenmakers en Passementwerkers

's Gravenhage/Den Haag.


Materiaal: Messing.

Bewerking: gegoten

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1711


Voorzijde: Binnen een omschrift.

I·KИOOPMAKERS·EИ·PASEMEИTWERKERSBUS

Een passement, bestaande uit een touw met lus

met afhangende kwastjes.

Een verbonden lint met vijf afhangende kwastjes.

Met onderaan een weversspoel.

Ter weerszijden van de spoel

het lidnummer/volgnummer.

            No:  /  99


Keerzijde: Binnen een omschrift.

DIE.EИDRAGT·BAERT·LIEFDE A° I7II

Twee mannen staande op een betegelde vloer.

De linkse persoon, met opengerold stuk stof (?)

De rechtse persoon, met een ongeopende rol.


Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage pag.104 nr.2.2.

Dirks, XLIII.6.

Keuzenkamp, 320.

Minard-Van Hoorebeke, pag.108 nr.187.

Rijksmuseum de Gevangenpoort 99.
__________________________________________Begrafenispenning Knoopmakers en passementwerkers

Begrafenispenning, Knopenmakers en Passementwerkers 's Gravenhage/Den Haag.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1711-1795

Voorzijde: Binnen een touw,- kabelrand/boord.

Een passement, bestaande uit een touw met lus met afhangende kwastjes.

Een verbonden lint met vijf afhangende kwastjes.

Met onderaan een weversspoel.

Keerzijde: Binnen een touw/kabelcirkel boord.

Omschrift:

. MEMENTO .  /  . MORI .

Denk aan de dood.

Gaande op een geplaveide weg.

Een lijkstoet van acht dragers naar links.

Dragende een lijkbaar met lijkkleed.

De dragers gekleed in lange mantel en hoed.

Boven de lijkkist, het volgnummer/ lidnummer.

                          NO  : 19

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage  pag.105 nr.2.3.

Dirks, XLIII.7.

Keuzenkamp, 319.

Minard-Van Hoorebeke, pag.109 nr.190.

Collectie Nederlandse Bank Identificatie GP-00152.

Metselaars of St-Barbara. 1617

Gildepenning van Metselaars of Sint-Barbara.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1617.

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Staande Sint-Barbara.

In de linkerhand, een toren.

In de rechterhand, een palmtak.

Ter weerszijden van de heilige de letters.

  S  /  B

Sint-Barbara.

Linksboven het volgnummer/lidnummer.

               50

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Gelegen op een gecisileerd veld.

Een gekroonde troffel

En twee werktuigen, rechts het geklopt jaartal.

               I6 / I7

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage 4. Metselaars of St-Barbara pag.105 dit type niet vermeld.

Collectie Nederland, Musea, Monumenten en Archeologie, Identificatie 1977-0215.

Metselaars 1711

Bodemvondst, D. Smith.

Gildepenning van metselaars of Sint-Barbara.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: 33 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1711.

Voorzijde: Binnen een kabelrand.

Staande Sint-Barbara.

In de linkerhand, een loodgietershamer/leidekkershamer.

In de rechterhand, een troffel.

Omschrift:

AO / S / B / 1711

Sint-Barbara Anno 1711

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

: No :

: 86 :

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage pag.105 nr.4.2.

Dirks XLIII.9.

Keuzenkamp 322.

Schoenmakers en Leerlooiers 1774 (Bijmerk)

Gildepenning van Schoenmakers, leerlooiers en leerkopers.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Voorzien van een pengat voor ophanging.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Geklopt met een ooievaar.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1774.

Voorzijde: Binnen een tulpenkrans-versiering.

Staande op een legplank, met franje.

Een herenschoen, laars en damesschoen.

Onder de laars een ossekop.

Boven de herenschoen een klop/bijmerk met ooievaar.

Onderaan het franje, het gesplitst jaartal.

17 / 74

Omschrift:

SCHOENMAAKERS ° LOOYERS ° EN LEER KOOPERS  GILDE 

 

Keerzijde: Binnen een tulpenkrans-versiering.

Centraal het gegraveerd volgnummer/lidnummer.

N 2I4

Waaronder een gekruld bladmotief.

Omschrift:

VRYMEESTER

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage, Schoemakers of St-Crispijn, pag.107 nr.8.3.

Minard - Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen, pag.107 nr.185.

Dirks, XLV.14.

Keuzenkamp, 323.

Schoenmakers en Leerlooiers 1774 (Vrymeester)

Gildepenning van Schoenmakers, leerlooiers en leerkopers.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1774.

Voorzijde: Binnen een tulpenkrans-versiering.

Staande op een legplank, met franje.

Een herenschoen, laars en damesschoen.

Onder de laars een ossekop.

Onderaan het franje, het gesplitst jaartal.

17 / 74

Omschrift:

SCHOENMAAKERS ° LOOYERS ° EN LEER  KOOPERS  GILDE 

Keerzijde: Binnen een tulpenkrans-versiering.

Centraal een leeg veld voor gravering volgnummer/lidnummer.

Waaronder een gekruld bladmotief.

Omschrift:

VRYMEESTER

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage, Schoemakers of St-Crispijn, pag.107 nr.8.3.

Minard - Van Hoorebeke, Noord-Nederlandse Gildepenningen, pag.107 nr.185.

Dirks, XLV.14.

Keuzenkamp, 323.

Begrafenispenning Steenhouwers of St-Josef 1710

Begrafenispenning Gilde van Steenhouwers of Sint-Josef.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1710.

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Een staande St-Josef naar links, gekleed met lange mantel en mijter.

In de linkerhand, een kromstaf.

In de rechterhand, een steenhouwershamer.

Ter weerszijden van het hoofd van de heilige de letters.

 S  /  i

Sint Josef

Omschrift:

Ao  /  I7IO

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Staande op een betegelde vloer, een lijkbaar met lijkkleed naar rechts.

Boven de lijkbaar, het gegraveerde volgnummer 

     N 4

Bovenaan.

. A O I7IO 

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, 

's Gravenhage. 9.Steenhouwers of St-Josef. pag.107 nr.9.1.

Dirks, Gildepenningen XLV.15.

Keuzenkamp, 312.

 St-Lucas Gilde 1654 (96)


Penning Sint-Lucasgilde.


Begrafenispenning (Gildeboek C. Gem.Arch.113)


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1654


Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord,

en lijncirkel het omschrift.

DE PENNING VAN SINDT LUCAS GILDT

Een driedelig wapenschild aan een lint.

Keerzijde: Binnen een touw-motief boord.

Een verdeeld veld, gescheiden door een touw.

Bovenaan het volgnummer/gildelid.

                       И  96

Onderaan het jaartal.

             1654Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse ambachtsgilden,

's Gravenhage. 7 Sint Lucas pag.106 nr.7.1.

Dirks, Gildepenningen XLIV.10.

Keuzenkamp, 326.

Minard-Van Hoorebeke, 184._________________________________________