Literatuur/bronnen.

Diverse determinaties komen voor een stuk uit volgende bronnen en literatuur.

- Denny Bogaert, Callewaert Paul, Marcel de Putter, Michel Krijsman, Gezocht en gevonden; Bodemvondsten uit Gent (2016)

- Béthunoise van Dancoisne, Mereaux des corporations et marchands.

- L. Dancoisne & A. Delanoy, Recueil De Monnaies, médailles et jetons, A l' histoire de Douai et de son arrondissement.(1836)

- Alfred Demailly, La Numismatique populaire Picarde (Méreaux et Enseignes) (1911)

- M.G.A. De Man, Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuws genootschap der wetenschappen (1907)

- J.f. Dugniolle, Le jeton historique des 17 provinces des Pays-Bas, (1876-1880)

- De Detector Amateur (DDA) (Kees Leenheer, Gert Lugthart) Metaalvondsten uit onze bodem (2017)

- Michael Dickinson, Seventeenth Century Tokens Of The Britisch Isles And Their Values, Spink (1984)

- V D Chijs; Beeldenaar (Herdruk 1982)

- Eddy Cuypers, Verzameling Armenpenningen (1979)

- Eklund, O.P. Charity tokens of the Netherlands (1947)

- Deschamps de Pas, Notice descriptive des méreaux trouvés à Thérouanne.

- A. De Schodt, Méreaux de bienfaisance ecclésiastiques et religieux de la ville de Bruges (1873-1878)

- Feuardent, Jetons et méreaux, Tome 1,2,3 é 4 (1928 e.v.)

- Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian (2005)                                        Tokens & Tallies, Throug the Ages (2003) Tokens & Tallies,1850-1950 (2004) 

- Arthur Forgeais, Collection de Plombs Historiés Trouvés dans la Seine (1866)

- A. Haeck, De munten van de graven van Vlaanderen, Brussel (1973)

- A.Hermand, L. Deschamps de Pas, Histoire sigillaire de la ville de Saint-Omer.

- A.J.Kooij, Catalogus van Nederlandse betaal- en reclamepenningen, waarin opgenomen lijst van Gas- en Electapenningen (1985)

- A.J. Lansen & M.L.F. van der Beek, Plantation tokens of the Dutch East Indies (2018)

- Jean-Claude Martiny, Het Munthuis in Gent, Deel I,II & III.

- L. Minard-Van Hoorebeke; Noord-Nederlandse Gildepenningen (1878); Brabantse & Vlaamsche Gildepenningen (1879)

- Michael Mitchiner & Anne Skinner, English tokens,c. 1200 to 1425, 1425 to 1672. 

- De Navorscher, tiende jaargang (1860)

- J. Labrot, Une histoire économique et populaire du Moyen Age. Les jetons et les méreaux. (1989)

- J. Oudaan, Nederlandsch leg-geld of rekenpenningen (1670)

- Gerrit van Orden, Bijdragen tot de penningkunde (numismatiek) van het Koningrijk der Nederlanden. (1830)

- J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode (2003)

- De Renesse-Breidbach, Histoire numismatique de l'évèché et principauté de Liége (1831)

- H. Reydon, Bibliotheek voor Geslacht en Wapenkunde, De huismerken. (1937)

- S.E. Rigold, The St Nicholas or "Boy Bishop" tokens.

- Willi Rüegg, Marken und Jetons der Stadt Bern und deren näheren Umgebung 1558-1970.

- Preux, Souvenirs de la Flandre-Wallonne, Recherches Historiques (1862)

- H.R. Storer, The Medals, Jetons, and Tokens Illustrative of the Science of Medicine, Am J Numismatics. (1906)

- Michael S. Shutty Jr. Communion Tokens, A Guide for Collecting Scottish, Canadian & United States Tokens. (2012)

- P.P. Steijn, Meestertekens op het dak (1995)

- Juliaan Taelman, Brugse Legpenningen (1992)

- Victor Tourneur et Marcel Hoc, Méreaux Anversois (1929)

- H.J.E. van Beuningen, Heilig en Profaan; Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. Deel I, II, III & IV.

- Hugo Vanhoudt, Atlas der munten van België; Van de Kelten tot heden.(2007) De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode (2015)

- H.Enno van Gelder et Marcel Hoc; Les monnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espagnols (1960)

- A.O. van Kerkwijk, De Vereeringspenningen door de Staten-Generaal sedert 1628 toegekend (1936)

- P. Verkade, Muntboek bevattende de namen en afbeeldingen van Munten (1848)

- Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles, Frappés a Malines (1899)

- G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche Historiepenningen (1825)

- M. van der Harst & C.P. Schrickx, West-Friese Archeologische Rapporten 91, Wie eerst komt, die het eerst maalt. Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland. (2016)

- Edmond Vanderstraeten; Méreaux D'Audenarde et D'Eyne (1851)

- Edw. Vlietinck; Oostende en zijne Driejarige Belegering (1897)

- Jhr ir A.C. von Weiler, Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven. N°1.

- André Wijsenbeek, Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee.(1996)

- Dr. D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.(1978)

www.atmikes.be (Hendrik De Backer)

www.duiten.nl  (Kees Pannekeet)

www.loodjes.nl  (Allex Kussendrager)

www.johnkuipers.eu/bullae.htm.webloc (John Kuipers)

www.medivalbadges.org

www.mernick.org.uk/leadtokens (Leaden Tokens Telegraph)

www.kunera.nl (Hanneke van Asperen)

Woord van dank.

Dank, voor alle medewerking in het verleden, heden en toekomst.

Voor hulp bij determinatie, en de bijkomende informatie.

Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest, om deze site op te starten en verder uit te werken voor zij die interesse hebben in loden penningen, en aanverwanten.

BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE.

Hendrik De Backer. (Rimidi DVVL) www.atmikes.be

Kris Van Den Berge. (Frisco Kid DVVL) Aanpassingen foto's.

Raf van Laere.

Kris Didden. (KrisD DVVL)

Stuart F Elton. (Engeland)

Allex Kussendrager. www.loodjes.nl

John Kuipers. www.johnkuipers.eu/bullae.htm.webloc

Kees Pannekeet. www.duiten.nl

Jan van Oostveen.

Eddy Marievoet. (Grotmarmot DVVL)

Patrick Pasmans.

Roland Decock. (Kokroel DVVL)

Jan Ooms. (BVW)

Pieter De Breuk. (Madelinus BVW)

Redgy Dewulf.

Hanneke van Asperen (Kunera)

Aan allen die hun penningen e.a.  hebben ter beschikking gesteld, voor publicatie en ter verrijking van deze site.